Sağlık Psikolojisi Ekseninde Perma Modeli

Author:

Year-Number: 2023-36
Number of pages: 649-663
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pozitif psikoloji alanı bireyin nasıl daha iyi hissedeceği ve kendisini nasıl geliştireceği bir yaşama sahip olması üzerine odaklanmaktadır. Bu alan kapsamında bireyin iyilik hali, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürme amacı olan insanın geliştireceği bir beceri olarak karşımıza çıkmaktadır. Pozitif Psikoloji alanının kurucusu olan Seligman (2011:1-354) tarafından geliştirilen PERMA iyi oluş modeli, bireyin iyi bir hayat sürmesi noktasında sağlık psikolojisi çerçevesinden değerlendirilmiştir. Stres, günlük yaşamda kaçınılmaz olarak yaşadığımız bir durum olarak sağlık psikolojisinin araştırma konuları arasında yer almaktadır. PERMA modelinde yer alan olumlu duygular, bağlılık ve akış, olumlu ilişkiler, anlam ve başarı alt boyutlarını birlikte değerlendirmek bireyin genel iyi oluşu açısından önemlidir. Olumlu duyguları sıklıkla yaşayan, yaşamında bağlandığı faktörler olan ve akışı yaşayan, olumlu ilişkiler kurduğu bir sosyal çevre sahip olan, hayatını anlamlı olarak değerlendiren ve hedeflerine ulaşarak başarı elde eden bireylerin genel iyi oluş düzeylerinin daha yüksek olduğu bilinmektedir. Bu derleme çalışmasında PERMA modelinde yer alan alt boyutlar ele alınmış, özellikle stres kavramı ve sağlık psikolojisi alanında yer alan diğer değişkenlerin PERMA modeli ile ilişkisi incelenmiştir. Ayrıca, bu derleme makalede alanda yapılan araştırma bulgularına da yer verilmiştir. Yeni bir araştırma konusu olan PERMA modeline sağlık psikolojisi açısından bütüncül bir bakış açısı getirilerek yapılacak araştırmalar için genel bir değerlendirme çalışması hazırlanmıştır.

Keywords

Abstract

The field of positive psychology focuses on how individuals striving for a better life where they can enhance themselves. Within this domain, the concept of well-being emerges as a skill that individuals develop with the aim of leading a healthier and higher quality life. In this context, the PERMA well-being model, developed by Martin Seligman (2011:1-354), the founder of Positive Psychology, has been examined through the perspectives of health psychology in terms of individual living a good life. Stress, an inevitable aspect of daily life, occupies a prominent place among the research topics of health psychology. The subdimensions of the PERMA model, namely positive emotions, engagement, positive relationships, meaning, and accomplishment, are important for the general well-being by evaluating together. It is known that the levels of well-being of individuals who frequently experience positive emotions, who engage and have flow in their lives, who has a social environment in which they establish positive relationships, who evaluate their lives as meaningful and who have accomplishment have higher than other groups. In this review article, the subdimensions of the PERMA well-being model were discussed, and especially the relationship between stress and other variables in health psychology was examined with the PERMA model. In addition, research findings in the literature were also included in this review article. A general evaluation study has been prepared for future researches by bringing a holistic perspective within the framework of health psychology to the PERMA model.

Keywords