Twittter’da Değişim ve Yeni Stratejiler

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-21 11:59:33.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 180-196
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Twitter’ın Elon Musk tarafından satın alınmasından sonra gerçekleştirilmeye çalışılan değişimler ve stratejilere odaklanmaktadır. Twitter, kullanıcılara bilgi ve veri paylaşımı sağlayan dünyanın önemli üçüncü sosyal medya aracıdır ve marka değeri oldukça yüksektir. Dünyaca bilinen iş insanı Elon Musk, Ekim 2022 tarihinde platformu satın aldıktan sonra birtakım değişikliklere gideceğini bildirerek Twitter’a yeni bir vizyon katma hedefini ortaya koymuştur. Önce kendisi işletmenin CEO’su olmuş sonra da çalışanların yarıya yakın bir kısmını işten çıkarmıştır. Bununla birlikte kullanıcıların aylık bir ödeme yapmaları gerektiğini duyurduktan sonra platformun özellikle reklamcılar açısından güvenilirliği ve geleceği tartışmaya açılmıştır. Twitter gelirlerinin çok büyük bölümünü reklam gelirlerinden elde etmektedir. O nedenle reklam verenlerle ilişkilerin işletme yönetim sistemi açısından incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışma, söz konusu tartışmanın Dallas Symthe’nin eleştirel ekonomi politik yaklaşımı üzerinden Musk’ın tweetlerinin söylem analizi ile değerlendirilmesine dayanmaktadır. Musk’ın Twitter’ı devraldığı 27 Ekim 2022 tarihinden sonra tartışmaların azalmaya başladığı Aralık 2022 sonuna kadar olan dönemde Twitter’la ilgili değerlendirmeleri irdelenmiştir. Sonuçta, Musk’ın platformun reklam gelirlerini artırmak için kullanıcıların sisteme güvenirliğinin sağlanması yönünde yenilikler getirmeye çalıştığı, ancak ilk dönemlerde beklenen etkinin oluşmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

This study focuses on the changes and strategies that have been tried to be realized after the acquisition of Twitter by Elon Musk. Twitter is the third most important social media tool in the world that provides information and data sharing to users and has a high brand value. World-renowned businessman Elon Musk stated that he would make some changes after purchasing the platform in October 2022, and set forth the goal of adding a new vision to Twitter. He first became the CEO of the business and then laid off nearly half of the employees. However, after announcing that users have to make a monthly payment, the reliability and future of the platform, especially for advertisers, was opened to discussion. Twitter derives most of its revenue from advertising revenues. Therefore, it is necessary to examine the relations with the advertisers in terms of the business management system. This study is based on the evaluation of the debate in question with the discourse analysis of Musk's tweets through Dallas Symthe's critical political economy approach. After Musk took over Twitter on October 27, 2022, his evaluations about Twitter in the period until the end of December 2022, when the discussions started to decrease, were examined. As a result, it was seen that Musk tried to bring innovations to ensure the reliability of the users to the system in order to increase the advertising revenues of the platform, but the expected effect did not occur in the first period.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics