Bir Osmanlı Bürokrat Ailesi Âlûsî’lerin Arap Dili ve Edebiyatına Katkıları

Author:

Year-Number: 2023-36
Number of pages: 208-223
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı bürokrasisinde etkili roller üstlenen Irak’ta yerleşik Âlûsî ailesi, Keylânî ve Süveydiyye gibi ilmî ve entelektüel haraketliliğe öncülük eden ailelerden birisidir. Âlûsîler, payitahtla samimi ilişkiler kurarak daha çok Ortadoğu merkezli görevler üstlenmişlerdir. Özellikle Osmanlı’nın yıkılma sürecindeki yüzyılda teşkil edilen söz konusu bağ sayesinde Irak’ta birtakım başkaldırıların önüne geçilmiş ve Osmanlı’yı bölmeye çalışan Batılılara karşı da bir direniş ruhu oluşturulmuştur. Bundan dolayı Âlûsî ailesinin Bağdat ilim dünyasında ayrı bir yeri ve önemi vardır. Soyları Hz. Peygamber’in torunlarına kadar ulaşan ailenin nesilleri başta Bağdat ilim mirasına olmak üzere İslam ilmî birikimine büyük katkılar sunmuştur. Onların bu katkıları başta Arap dili ve edebiyatı olmak üzere tefsir, hadis, tarih ve kelâm gibi birçok alana yönelik olduğu söylenebilir. Aynı zamanda ilimle meşgul olan bir aile geleneğine sahip olan Âlûsîler arasında birçok bürokratın yanı sıra müfessir, muhaddis, tarihçi ve dilci ilim adamı da yetişmiştir. Söz konusu ilim adamlarından Arap dili ve edebiyatında öne çıkmış birçok kişi vardır. Bu sebeple makalede Âlûsî ailesinin Arap dili ve edebiyatına katkılarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle Âlûsî ailesinin Arap dili ve edebiyatına kimlerin hangi yönlerden katkı sunduğu ortaya çıkmış olacaktır.  Çalışmada kaynak taraması ve bu taramadan elde edilen verilerin analizine dayalı bir yöntem takip edilecektir.

Keywords

Abstract

The Âlûsî family settled in Iraq which assumed influential roles in the Ottoman bureaucracy and one of the families that pioneered scientific and intellectual activity such as Keylânî and Süveydiyye. The Âlûsîes by establishing sincere relations with the capital took on more Middle Eastern-centered tasks. Thanks to the bond formed in the century during the collapse of the Ottoman Empire, some uprisings were prevented in Iraq and a spirit of resistance was formed against the Westerners who tried to divide the Ottoman Empire. Therefore, The Âlûsî family has a special place and importance in the world of Baghdad science. The Lines of generations with this family which reached Hz. Prophet made great contributions to the Islamic scientific accumulation, especially to the Baghdad scientific heritage. It can be said that their contributions are directed to many fields such as Arabic language and literature, tafsir, hadith and history. At the same time, many bureaucrats as well as commentators, muhaddis, historians and linguist scholars were trained among The Âlûsî who had a family tradition of dealing with science. Among these scholars there are many prominent people in Arabic language and literature. For this reason, in this article, it is aimed to examine the contributions of The Âlûsî family to the Arabic language and literature. Thus, it will be revealed who contributed to the Arabic language and its literature from The Âlûsî family and in which ways. In that study a method based on the literature review and the analysis of the data obtained from this survey will be followed.

Keywords