Mültecilerin Kültürel Adaptasyon Sorunları Üzerine Resim Çalışmaları

Author:

Year-Number: 2023-36
Number of pages: 419-437
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşme sürecinde gelişmiş ülkelerde bolluk ve konforlu bir yaşamdan söz edilse de yoksulluk dünyanın en önemli sorunu olarak kabul edilmektedir. Yoksulluğun bir tanımı olmasa da genel anlamda insanların temel ihtiyaçlara ulaşmada birçok zorlukla karşılaştıkları, bu temel ihtiyaçların başında gıda, barınma ve sağlık olarak sıralanabilir. Alınması gereken ekonomik tedbirler mültecilerin işsizlik sorununa çözüm üretilebilir. Mültecilerin iş-gücüne sunacağı katkıyla üretimi de artışın olmasıyla birlikte hem iş bulama hem de yoksulluk sorunlarının önüne geçilerek yoksullukla mücadele konusunda adımlar atılabilir. Yoksulluğun temel nedenlerinden biri gelişmiş ülkelerin sömürü düzenleri, çıkarları gereği çıkarttıkları savaşlar olduğunu söyleyebiliriz. Savaş ortamına sürüklenen insanlar, ülkelerine yakın konumda ve kendilerini güvende hissedebilecekleri coğrafi bölgelere göç etmeye başlarlar. Bu göçle birlikte kültürler arası geçişte yaşanan sancılı süreçle birlikte, karşılıklı bir kültürel etkileşim de yaşanmaktadır. Mültecilerin, yeni yerleşecekleri coğrafyada topluma uyum sağlama sorununu minimum seviyeye indirmek için gerekli alt yapı çalışmaları hazırlanmalı, öncelikli olarak da temel ihtiyaçlar oluşturmaktadır. Bu temel ihtiyaçların başında gıda, barınma, sağlık ve güvenlik gibi tedbirler alınmalıdır. Yoksullukla mücadele için mültecilerin kültürel ve ekonomik sisteme adapte edilmesi gerekmektedir. Bu adaptasyon sürecinde yaşayacakları bölgenin sosyal ve kültürel özelliklerini benimseyerek başlayabilirler. Bunun sağlanması için de mültecilerin yaşayacakları ülkenin kültürünü öğrenmeleri ve benimsemeleri gerekmektedir. Yoksullukla mücadele edebilmek için ele alınan kültürel adaptasyon konusunda farkındalık yaratmak için yapılacak resimsel tablolar, yoksullukla mücadelede ve mültecilerin kültürel adaptasyonuna katkı sunabilir.

Keywords

Abstract

In the process of globalization, although there is talk of abundance and a comfortable life in developed countries, poverty is recognized as the world's most important problem. Although there is no definition of poverty, in general terms, people face many difficulties in accessing basic needs, and these basic needs can be listed as food, shelter and health. Economic measures can provide a solution to the unemployment problem of refugees. With the contribution of refugees to the labor force and the increase in production, steps can be taken to combat poverty by preventing both joblessness and poverty. We can say that one of the main causes of poverty is the exploitation schemes of developed countries and the wars they wage for their interests. We can say that one of the main causes of poverty is the exploitation schemes of developed countries and the wars they wage for their interests. People who are dragged into a war environment begin to migrate to geographical areas close to their countries where they can feel safe. Along with the painful process of cross-cultural transition with this migration, there is also a mutual cultural interaction. In order to minimize the problem of refugees' adaptation to the society in the new geography where they will settle, necessary infrastructure works should be prepared and basic needs should be prioritized. These basic needs include food, shelter, health and safety. To combat poverty, refugees need to be integrated into the cultural and economic system. In this adaptation process, they can start by adopting the social and cultural characteristics of the region they will live in. In order to achieve this, refugees need to learn and adopt the culture of the country they will live in. Pictorial paintings to raise awareness on cultural adaptation as a means of combating poverty can contribute to the fight against poverty and the cultural adaptation of refugees.

Keywords