Samsun Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğrencileri Örneğinde Depremde Yaşanan Sosyo-Mekansal Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme: 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli Depremler

Author :  

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-13 09:56:01.0
Language : Türkçe
Konu : Beşeri ve İktisadi coğrafya
Number of pages: 233-253
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yer kökenli doğal afetlerden olan depremler, şiddet derecelerine bağlı olarak yıkıcı ve öldürücü olabilmektedir. Bu tür depremler fiziki yıkıma, ölüme, yaralanmaya neden olabilmekte ve ciddi sosyomekansal sorunlara yol açabilmektedirler.  Alansal büyüklüğü ve ölü sayısı açısından cumhuriyet tarihinin en büyük depremi olan Maraş merkezli depremler; Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana illerinde şiddetli bir şekilde hissedilmiştir. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu depremler sonrasında çok sayıda yıkım ve can kaybı olmuş; önemli sosyal, mekânsal ve psikolojik sorunlar da ortaya çıkmıştır. Bu çalışma depremin ortaya çıkardığı sosyomekânsal sorunları konu edinmiştir. Bu sorunlar 6 Şubat 2023 Maraş depremini yaşayan Samsun Üniversitesi İİSBF Coğrafya Bölümü’ndeki öğrencilerin beyanları esas alınarak irdelenmiştir. Araştırmada depremin meydana geldiği; Hatay (Antakya, Kırıkhan, İskenderun), Mardin (Midyat), Elazığ (Merkez), Adana (Seyhan), Gaziantep (Şahinbey) il ve ilçelerinden toplam 14 depremzede öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Görüşmeler depremzedelerin içinde bulundukları koşullar nedeniyle online platformlar (zoom) aracılığıyla yürütülmüştür. Görüşmeler boyunca toplanan veriler nitel araştırma yöntemleri çerçevesinde analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel analiz teknikleriyle çözümlenmiştir. Verilere ilişkin çözümlemeler ve görselleştirmeler nitel veri analiz programı olan MAXQDA 2022 üzerinden yapılmıştır. Bulgulara göre Maraş depreminin yaşandığı ilk günlerde beslenme ve barınma; sonraki süreçte ekonomik, sosyal ve mekânsal  sorunlar yaşanmıştır. Deprem sonrası sahadan farklı yörelere göçler olmuş ve depremzedeler ağır bir psikolojik travma yaşamıştır.

Keywords

Abstract

Earthquakes, which are natural disasters of earth origin, can be destructive and lethal depending on their severity. Such earthquakes can cause physical destruction, death and injury and lead to serious socio-spatial problems.  The Maraş-centered earthquakes, the largest earthquake in the history of the republic in terms of area size and death toll, were felt severely in the provinces of Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya and Adana. In the aftermath of these earthquakes, which have been called the disaster of the century, there has been a great deal of destruction and loss of life, and significant social, spatial and psychological problems have also emerged. This study focuses on the sociospatial problems caused by the earthquake. These problems were examined based on the statements of the students at Samsun University, Department of Geography, IİSBF, who experienced the Maraş earthquake on February 6, 2023. In the research, interviews were conducted with 14 earthquake survivor students from Hatay (Antakya, Kırıkhan, İskenderun), Mardin (Midyat), Elazığ (Center), Adana (Seyhan), Gaziantep (Şahinbey) provinces and districts where the earthquake occurred. The interviews were conducted through online platforms (zoom) due to the conditions of the earthquake victims. The data collected during the interviews were analyzed within the framework of qualitative research methods. The data obtained in the study were analyzed using content analysis and descriptive analysis techniques. Analyses and visualizations of the data were made through MAXQDA 2022, a qualitative data analysis program. According to the findings, in the first days of the Maraş earthquake, nutrition and shelter; economic, social and spatial problems were experienced in the following period. After the earthquake, there were migrations from the field to different regions and earthquake victims experienced a severe psychological trauma.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics