Türkiye’de Alüminyum Sanayii ve Sektörden Geleceğe Yönelik Beklentiler

Author:

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-22 01:35:18.0
Language : Türkçe
Konu : Beşeri ve İktisadi coğrafya
Number of pages: 382-407
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, ülkemizde alüminyum sanayinin kuruluşu, gelişimi ve mevcut durumunun değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, sektör işletmelerinin mekânsal dağılımı ve dağılımında etkili olan faktörler ile küresel iklim değişikliğine bağlı olarak Avrupa Birliği’nde (AB) şekillenen politikaların sektöre etkileri üzerinde durulması amaçlanmaktadır. Ülkemizde alüminyum sanayii, 1990’lı yıllardan itibaren otomotiv ana ve yan sanayii, beyaz eşya sanayii ve gemi inşa sanayii ile inşaat sektöründe yaşanan gelişmeye bağlı olarak hızlı bir gelişim süreci göstermiştir. Bu sektör, özellikle 2000’li yıllarda sağlanan genelde ekonomik istikrar ve adı geçen sektörlerin büyümesine bağlı olarak oluşan iç talep nedeniyle önemli bir gelişme göstermiştir. Sektörde faaliyet gösteren işletmeler çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Türk alüminyum sanayii, büyük ölçüde birincil alüminyum tedarikçisi, mamul ve yarı mamul alüminyum üreticisi ve ihracatçısı niteliği göstermektedir. İhracatımızın %50’den fazlasını gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği’nin (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile karbonu ton başına vergilendirdiği bir gelecekte sektör işletmelerinin rekabet avantajını koruyabilmesi için ihracatçılarımızın karbon ayak izlerini ölçtürmeleri, düşük karbon üretimi için yol haritalarını çizmeleri, hazırlıklı olmak adına büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte ülkemizde %70 civarında olan alüminyum geri dönüşüm kapasitesinin arttırılması, teknolojisinin geliştirilmesi, sertifikasyon süreçlerinin işletilmesi enerji yoğun birincil alüminyum üretimden kaynaklanan karbon salımlarını büyük ölçüde düşürerek, AB’ye ihracatta rekabet avantajımızı güçlendireceği açıktır (Vurdu, 2022: 72).

Keywords

Abstract

This study, after evaluating the establishment, development and current situation of the aluminum industry in our country, aims to focus on the spatial distribution of the sector enterprises and the factors affecting their distribution and the effects of the policies shaped in the European Union (EU) due to global climate changes on the sector. The aluminum industry in Turkey has achieved a rapid development process since the 1990s due to the development in the automotive main and sub-industry, white goods industry, shipbuilding industry and construction sector. This sector has shown significant development, especially in the 2000s, due to the economic stability achieved and the domestic demand created due to the growth of the sectors mentioned above. The enterprises operating in the sector are mostly small and medium-sized. The Turkish aluminum industry is largely a primary aluminum supplier, producer and exporter of finished and semi-finished aluminum. In a future where the European Union (EU), to which we export more than 50% of our exports, taxes carbon per ton with the Border Carbon Regulation Mechanism (BCRM), it is of great importance for our exporters to have their carbon footprints measured and to draw their road maps for low carbon production to maintain their competitive advantage. In addition, increasing the aluminum recycling capacity, which is around 70% in our country, developing technology, and operating certification processes will greatly reduce carbon emissions from energy-intensive primary aluminum production and strengthen our competitive advantage in exports to the EU (Vurdu, 2022: 72).

Keywords