Kırsal Mimari Konulu Ulusal Tezlerin Sürdürülebilir, Ekolojik ve Yerel Kavramlar Bağlamında Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-38
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-17 17:58:29.0
Language : Türkçe
Konu : Mimarlık
Number of pages: 85-111
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan insanların yaşadıkları ve genellikle nüfusa göre nitelenen yerleşim alanları kırsal yerleşim olarak tanımlanır. Kırsal yerleşimleri oluşturan yapılar; bulundukları bölgenin kültürel ve sosyolojik özelliklerini yansıtan, doğayla ve iklimle uyumlu, kendi bölgelerine ait malzeme ve teknikle inşa edilmişlerdir. Bu çalışma, Ulusal Tez Merkezinde yer alan kırsal mimari ile ilgili yazılmış tezleri sürdürülebilir, ekolojik ve yerel kavaramlar bağlamın da sistematik bir biçimde ayrıntılı olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada kullanılan bibliyometrik analiz yöntemi konu ile ilgili tezlerin incelenmesine, bilimsel çalışmaların gelişimlerinin gözlenmesine, diğer bilim dallarıyla ilişkisinin tespit edilmesine ve bu alanda bilgi sahibi olunmasına katkı sağlamaktadır.  Çalışma kapsamında ilk olarak Ulusal Tez Merkezinde ‘Kırsal Mimari’ anahtar kelimesi taranmış, 118 teze ulaşılmıştır. Daha sonra tarama ‘Sürdürülebilir + Kırsal Mimari, Ekolojik + Kırsal Mimari, Yerel + Kırsal Mimari ‘anahtar kelimeleri ile sınırlandırılmıştır. Taramada çıkmayan konuyla ilişkili varlığından haberdar olduğumuz tezlerde eklenerek 64 tez çalışmanın örneklem konusu olmuştur. Tezler Excel programında veri tabloları oluşturularak toplanmış ve analizleri yapılmıştır Araştırmanın bulgular bölümünde; araştırma konusu alanla ilgili en erken çalışmanın 1995 yılında yapılığının, en çok çalışmanın 2019 yılında yapıldığının ve Antalya kırsalının en çok çalışılan bölge olduğunun tespiti yapılmıştır. Ayrıca bu alanda faydalanılan temel kaynaklar, çalışan uzmanlar, çalışmalarda kullanılan yöntemler ve ele alınan konular tespit edilmiştir. Tüm bu tespitlerin kırsal mimari alanında yapılacak bundan sonraki çalışmalar için yol gösterici nitelikte bir rehber olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Settlements where the residents earn their living through agriculture and husbandry and which are generally described according to population are defined as rural settlements. Architectural structures in rural areas are constructed with materials and techniques which are special to the region based on climate and in harmony with nature. This study aims to systematically examine in detail the theses written about rural architecture in the National Thesis Center of the Higher Education Council of Türkiye in the context of sustainable, ecological and local concepts. The bibliometric analysis method used in the study contributes to examining the theses related to the subject, observing the development of scientific studies, determining their relationship with other branches of science and gaining knowledge in this field. Firstly, the keyword “rural architecture” was searched in National Thesis Center of the Higher Education Council of Türkiye and 118 thesis were reached. These theses were entered into Excel program and the analysis was conducted. Then, the search was limited to the keywords “sustainable + rural architecture, ecological + rural architecture, local + rural architecture” and the content of the study was narrowed down in this way. By ading the theses that we aware of that were related to the subject that were not include in the scan, 64 theses became the sample of the study. This limitation was decided by taking into account the increase in energy consumption during architectural production and maintenance of architectural structures, and hence the decrease in world resources. In the findings section of the research; it was determined that the earliest study on the area subject to research was conducted in 1995, the most studies were conducted in 2019, and the rural Antalya was the most studied region. Moreover, basic resources used in this subject area, specialists working on the subject, methods employed in these studies and the subjects studied were demonstrated. It is believed that all these findings will be used as a guideline for the following research in this field of study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics