FRİT (Tarihi, Önemi, Kullanım Alanı ve Katkısı)

Author :  

Year-Number: 2024-38
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-17 18:00:47.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 319-335
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlunun keşfettiği ilk inovatif buluşlardan biri de geçmişten günümüze seramik ve seramik endüstrisinin önemli ara ürünü, stratejik halkası olan frittir. Ortaya çıkışı çağlar öncesine dayanan, esasında bir cam olan, seramik bünyelerde ve sırlarda kullanılan frit, istenilen ve aranan özelliklerde üretilebilmesinden dolayı kontrollü kimyanın önemli bir ürünü haline gelmiştir. Cam ve seramik birlikteliğinden doğan tarihi ve eşsiz seramik eserlerde fritin seramik bünyelere ve sırlara sağladığı katkılar oldukça önemlidir. Seramik-cam birlikteliğinin önemli stratejik ürünü olan frit farklı alanlarda oldukça geniş bir kullanım potansiyeline sahiptir. Çalışmada fritin bulunuşu ve ilk kullanılma ne zaman başlandığı, seramik üretimine getirdiği yenilik ve sağladığı katkılarla seramik dışı alanlarda kullanımı ve öneminin araştırılması hedeflenmiştir. Frit yapım sürecindeki aşama ve yöntemi anlamak, anlamlandırabilmek için araştırmada ve çalışma kapsamında çeşitli seramik hammaddelerinden hazırlanan karışımla frit yapımı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen frit yapım denemesinde toz halindeki seramik hammaddelerin yüksek sıcaklıkta eritilmesiyle oluşan cam yapının akışkanlığı, viskozitesi, saydamlığı izlenirken soğuma sonrası ince fitil ve küçük cam parçalarından oluşan granül formundaki frite ait bilgiler çalışmada paylaşılmıştır.

Keywords

Abstract

One of the first innovative inventions discovered by human beings is frit, which has been an important intermediate product and strategic link of the ceramics industry from past to present. Frit, which is essentially a glass that dates to ancient times, has become an important product of controlled chemistry as it is used in ceramic bodies and glazes and can be produced with the desired and sought-after properties. The contributions of frit to ceramic bodies and glazes are very important in historical and unique ceramic works resulting from the combination of glass and ceramics. Frit, which is an important strategic product of ceramic-glass combination, has a wide usage potential in different areas. The aim of the study is to investigate the invention of frit, when it was first used, its use and importance in non-ceramic areas, with the innovation it brought to ceramic production and its contributions. In order to understand the stages and methods in the frit making process, frit was made with a mixture prepared from various ceramic raw materials. In the frit making experiment, while the fluidity, viscosity and transparency of the glass structure formed by melting powdered ceramic raw materials at high temperatures were monitored, information about the frit in granule form consisting of thin rovings and small glass pieces after cooling was shared in the study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics