Yabancılara Türkçe Öğretiminde Çokanlamlılığın Durumu-Fiiller

Author :  

Year-Number: 2024-38
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-17 18:01:00.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Dili
Number of pages: 170-182
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bugün siyasal ve sosyal yapılardaki değişiklikler, teknolojinin hızla gelişmesi ve değişmesi, farklı ülkelerde eğitim alma gibi sebeplerden dolayı ikinci bir dil öğrenmek kolaylaşmıştır. İkinci bir dil öğrenirken temel başvuru kaynakları o dildeki kelimeler ve anlamlarıdır. Türkçe öğrenmek isteyenlerin de ilk olarak başvurdukları materyal kelime ve kelimelerin anlam dünyasıdır. Fakat yabancılara Türkçe öğretiminde kelimelerin farklı anlamlarının öğretilmemesi önemli bir problemlerden biridir. Genelde kelimelerin (özellikle fiiller) temel anlamları üzerinde durulmakta, toplum içerisinde işlek olarak kullanılan diğer anlamları göz ardı edilmektedir. Bu da yabancı uyruklu insanların sağlıklı iletişim kurmalarını engellemektedir. Bu çalışmada Türkçe öğretiminde yoğun olarak kullanılan otuz fiilin öğretilen ve öğretilmeyen anlamları üzerinde durulmakta, fiillerin öğretilmeyen ve halk içerisinde canlı olan anlamlarının yabancı uyruklu öğrenciler için gerekli olduğu görüşü ortaya konulmaktadır.

Keywords

Abstract

Today, learning a second language has become easier due to changes in political and social structures, rapid development and changes in technology, as well as in connection with education in different countries. The main reference sources for learning a second language are words and their meanings in that language. The material that those who want to learn Turkish initially turn to is the world of words and the meanings of words. But one of the important issues is that foreigners are not being taught different meanings of words while learning Turkish. Usually, the main attention is paid to the basic meanings of words (especially when it comes to verbs), while other meanings, also often used in society, remain ignored. in turn, this prevents foreigners from building healthy communication. This study focuses on the meanings of thirty verbs widely used in the teaching of the Turkish language, of which some meanings are being taught and some are not, and the opinion is put forward that the meanings of verbs that are not being taught, but are quite popular among the society, are really necessary for foreign students.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics