TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMLERİ İÇİN YENİ BİR ÖNERİ: “DRAMA YOLUYLA ÖĞRETİM” (Türk Dili Tarihi Örneği)

Author:

Number of pages: 1-12
Year-Number: 2015-1

Abstract

Bu çalışmada; Eski Türkçe döneminden günümüz Türkçesine kadar geçen süre içerisinde Türk yazı dilinin tarihi gelişimi konusu bir drama metni üzerinden anlatılacak, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri için kuru ve ezbere dayalı bilgilerden oluştuğu düşünülen Türk Dili Tarihi konusu drama yoluyla verilmeye çalışılacaktır. Böylelikle, drama yoluyla anlatımların hem konunun daha iyi kavranmasında önemli rol oynadığı hem de bu yöntemin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde de uygulanabilir olduğu görülecektir. Bir sanat faaliyeti olmanın yanında eğitim-öğretim açısından da önemli bir etkinlik olan drama uygulamalarına fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde sık rastlanmaz. Hâlbuki ders konularının akılda kalıcılığını kolaylaştıran drama yöntemi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde uygulandığında öğrencilerin derse ilgisinin arttığı, beklentilerin karşılandığı ve yüksek verimin elde edildiği görülecektir.

Keywords

Abstract

In this study, The historical development of the subject of Turkish written language in the period up to the Turkish contemporary Old Turkish period will be explained through a drama text, the Turkish Language and History subjects of Turkish language, thought to Literature consists of dry and rote information department students will be given through the drama. Thus, the subject of expression through drama and better in both of these methods play an important role in the comprehension of Turkish Language and Literature Department will be seen as applicable. Besides being an art activity which is an important event in terms of drama education is not common practice in the faculty of Turkish Language and Literature Department. Whereas the subjects of the drama method facilitates the permanence in mind the Turkish Language and Literature course to increase students' interest when applied to Section expectations are met and will be seen that the high yields obtained.

Keywords