XVII. ASIR TÜRK MUTASAVVIF ŞÂİRLERİNDEN AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Author:

Year-Number: 2015-1
Number of pages: 13-36
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Azîz Mahmûd Hüdâyî ile ilgili Türkiye ve yurt dışında yapılan çalışmaları konu alan bir bibliyografya denemesidir. Araştırmamız, Türkçe ve az da olsa yabancı dilde hazırlanan çalışmaları içermekte olup, bu bağlamda bir kolaylığı getirebilecektir. Yazarların soyadlarına göre alfabetik sırayla hazırlanan bu bibliyografya, tezler, makaleler, tebliğler, kitaplar , ansiklopedi maddeleri ve ondan bahseden eserler gibi altı kategoriden meydana gelmektedir.

Keywords

Abstract

This study is an attemp at enumerating the Aziz Mahmud Hüdayi related a essay of bibliograpy done in Turkey and abroad. This investigation, is contain the studies of Turkish and also, foreign language which did a little, will be able to biring a easiness in this mean. This bibliograpy which done according to circumantes of alphabetical, is composed of six parts, each of which includes dissertations, books, periodicals and studies that is to treat of Aziz Mahmud Hüdayi.

Keywords