Türkçe Sözlük’te ada- Tabanından Türeyen adak - adama - adamak Sözlükbirimleri Üzerine Derlembilimsel Bir İnceleme

Author :  

Year-Number: 2024-38
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-17 18:03:18.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Dili
Number of pages: 24-38
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bugüne kadar 12 baskısı yapılan Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük’ü üzerine sayısız eleştiri içeren yayımlar yapıldı. Bu eleştirilerden biri, madde başı olarak seçilen sözcüklerin anlamlarının bazen yetersiz, bazen yanlış, bazen de eksik olduğuyla ilgiliydi. Bu çalışmada, özellikle sonu -mA ve -mAk’le biten sözlükbirimlerin anlamlarının yeniden düzenlenmesine yönelik eleştiri yapıldıktan sonra adak-adama-adamak sözcükleri üzerinde derlemden yararlanılarak elde edilen bilgiler ışığında anlamları ve kullanım sıklıkları yeniden yapılmış, ayrıca sonu -mA ve -mAk’le biten kelimelerin anlamlarının nasıl yazılması gerektiği konusuna dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The Turkish Dictionary of the Turkish Language Institution, which has been published in 12 editions to date, has been the subject of numerous criticisms. One of these criticisms was that the meanings of the words selected as headwords were sometimes inadequate, sometimes incorrect, and sometimes incomplete. In this study, after criticizing the reorganization of the meanings of the lexemes ending with -mA and -mAk, the meanings and usage frequencies of the words adak-adama-adamak have been reconstructed in the light of the information obtained from the corpus, and it is also tried to draw attention to how the meanings of the words ending with -mA and -mAk should be written.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics