Emma Donoghue'nun the Pull of the Stars Romanında Kan Vergisi

Author :  

Year-Number: 2024-38
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-17 18:03:53.0
Language : İngilizce
Konu : Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Number of pages: 1-23
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale The Pull of The Stars romanında heyecan verici feminist üçgene odaklanıyor, Julia Power, Dr. Kathleen Lynn ve Bridie Sweeney, ve her karakterin nasıl farklı hoş olmayan deneyimlere katlandığını ve çeşitli acı verici tutumlardan geçtiğini ortaya koyuyor. Üstelik kadınların gelirini ve ekonomik durumlarını da gösteriyor ve kadınların sosyal ve politik durumlarını açıkça açıkliyor ve 20. yüzyılda İrlanda'da erkeklerin sırf kadın oldukları için kariyer alanlarında kadınları nasıl aşağıladığını belirtiyor. Bu makale aynı zamanda kadınların tarih boyunca toplumlarına farklı alanlarda ve görevlerde nasıl yardım ettiğini de gösteriyor; savaş zamanlarında yaralıları tedavi ederek ve silah üreterek; siyasette ilham veren düşünürler, devrimciler, Sinn Feiners ve özgürlük savaşçıları olarak; sağlık sektöründe hemşire ve doktor olarak, özellikle pandemik süreçlerinde; evlerde geçimini sağlayan, ev hanımı ve yetiştiriciler, v.s. Dahası, bu makale doğum mucizesine, ebeliğin zorluklarına ve daha da önemlisi İrlanda'nın erkek toplumunda kadınlardan alınan kan vergisine aydınlatiyor. Ilaveten, bu çalışma Emma Donoghue'nun kadınları küçümseyen, çok sayıda çocuk doğurmak için bedenlerini sömüren, seçmelerini ve fikirlerini ifade etmelerini engelleyen, işyerlerinde cinsiyet ayrımcılığı uygulayan ve ekonomik eşitsizliği benimseyen erkek merkezli bir kültürde kadınları nasıl güçlendirdiğini göstermektedir. Ayrıca The Pull of The Stars'da kadınların, özellikle de en yoksul sosyoekonomik kökenden gelenlerin yaşadığı gebelik, doğum, annelik, evlilik ve aile içi şiddetin fiziksel ve psikolojik yönleriyle ilgili konulara da değiniliyor. Son olarak bu makale analiz amaçları ve yorumlama süreci açısından nitel bir araştırma yöntemi kullanılmaktadır.

Keywords

Abstract

This paper sheds light on a thrilling feminist triangle in The Pull of The Stars, Julia Power, Dr. Kathleen Lynn, and Bridie Sweeney and manifests how each character endures different unpleasant experiences and goes through a variety of painful attitudes. It also discloses females’ income and their economic status, exhibits plainly women’s social and political situations, and how males downgraded females in career areas just because they were women in Ireland in the 20th century. The paper also shows how women throughout history have helped their societies in different fields and tasks; in times of war by treating the injured and manufacturing weapons; in politics as inspiring thinkers, revolutionaries, Sinn Feiners, and freedom fighters; in the health sector as nurses and doctors, especially during pandemics; in houses as breadwinners, housewives, and nurturers, etc. Furthermore, this paper illuminates the miracle of birth, the challenges of midwifery, yet more superiorly the blood tax by females in the Irish masculine society. Moreover, this paper demonstrates how Emma Donoghue empowers women in a male-centric culture that belittles women, exploits their bodies to produce many children, prevents them from electing and expressing their opinions, practices gender discrimination in workplaces, and embraces economic inequality. It also addresses issues concerning the physical and psychological aspects of gestation, childbirth, maternity, matrimony, and family violence experienced by women, especially those from the poorest socioeconomic backgrounds in The Pull of The Stars. Finally, this paper uses a qualitative research method for analysis purposes and the interpretation process.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics