KAĞITLA YAPILAN GİYSİ TASARIMLARI

Author:

Number of pages: 69-78
Year-Number: 2015-1

Abstract

Tiyatro kostümlerini tasarlama sürecinde; eğitimde kullanılan bazı yeni pratikler; öğrencilerin sahne kostümüne bakış açısını değiştirerek, sahne kostümünü algılamada deneyim kazanmalarını sağlamıştır. Bu amaçla başladığımız, kağıt kostüm uygulamaları öğrencilerin birikim ve becerilerini yansıttıkları birer eser haline gelerek izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Araştırma, tasarım, çizim gibi her tasarımcının tasarım surecine başladığı tekniklerle yola çıkılan bu çalışmalarda, çalışma gruplarına farklı sınırlandırmalar getirilerek, kendi özgün tasarımlarını uygulamaları hedeflenmiştir. Kostüm kalıplarının teknik olarak çizildikten sonra terzi mankenleri üzerinde prova yapılması, daha sonrasın da terzilerin Amerikan benziyle yaptıkları teknik prova, çıkacak işin sağlamlığı ve doğruluğu bakımından yadsınamaz bir çalışmadır; ancak öğrenciler için hem süreci kısaltmak hemde kağıt ve kumaş sarfiyatını azaltmak için uygulamalarımızı doğrudan kağıt malzeme kullanarak gerçekleştirmeye başladık. Ağırlıklı olarak kağıt malzemenin kullanıldığı ancak bazen gerekli görülen durumlarda farklı malzemelerinde yer aldığı çalışmalar bir bütün olarak bakıldığında birbirleriyle oluşturdukları, uyum ve ahengi koruyabilmişlerdir. Bir çalışma pratiği kazandırmak amacıyla başladığımız bu çalışmaların, tiyatro kostümü hazırlamak için henüz sahada yerini alamamış öğrencilerin sahne kostümünün zorluklarını görebilmeleri için uygun bir hazırlık çalışması olmuştur. Bu çalışmayla kazandıkları deneyimlerinden, kolaylıkla kostüm atölyelerinde faydalanabileceklerdir.

Keywords

Abstract

In the process of designing theatrical costumes, some new practices used in training enabled students to gain experience in stage costumes by changing the perspective of students for stage costumes. Paper costume applications we initiated for this purpose have gained the admiration of the audience by becoming a work that reflects the knowledge and skills of the students. In these studies that begin with certain techniques used by every designer at the beginning of the design process such as research, design, drawing, it is aimed to apply their own unique design by bringing different restrictions on the working group. Trying on the costumes on the tailor's models after drawing the mold technique, then the tailor’s technical try on with the nettle cloth is important for the accuracy and stability of the work; we began to do our practices with paper material directly to reduce the use of paper and fabric waste. When all the work that mainly paper material is used but sometimes different materials are used where necessary is considered as a whole, they can protect the cohesion and harmony that they create with each other. These works that we started in order to gain practical work, have been proper preparation for students who have not yet taken place in the preparation of stage costumes for theater to be able to see the difficulties. The experience gained with this work will be able to easily take advantage in costume workshop.

Keywords