Çağdaş Sanat Eserlerinde Göçün Travmatik Etkileri

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-14 10:32:24.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 415-436
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada göçmenlere karşı ötekileştirici tutum ve davranışlara yol açan ön yargıları kırmak amacıyla, göçmenlerin yaşadıkları aidiyetsizlik ve kaos gibi ruhsal travmatik duygusal etkilerin yansıtıldığı çağdaş sanat örnekleri incelenecektir. Araştırmada verilen çağdaş sanat örneklerinin karma yöntemlerle analizi yapılmıştır. Toplumsal meseleleri konu alan çağdaş sanatın disiplinler arası yöntemleri göç sorunlarını göstermek için elverişli yaratıcı teknikler sunmaktadır. Bu yaratıcı yöntemlerle üretilen çağdaş sanat eserleri göçmenlerin ve göçmenlerle birlikte yaşayan yerli halkın göç sorununu çeşitli açılardan anlayabilmeleri için onlarla görsel iletişim kurabilmektedir. Yapılan literatür araştırması ve örnek analizi neticesinde, göçün herkesin başına gelebilecek dünyaya ait genel bir sorun olduğu, göçmene ait özgür bir seçim olmadığı, göçün kaotik ve psikolojik açıdan travmatik sonuçlarının olabileceği tespit edilmiş ve verilen çağdaş sanat örneklerinin bu etkileri nasıl farklı teknik ve yöntemlerle izleyiciye gösterdiği ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, contemporary art examples that reflect psychologically traumatic emotional effects such as lack of belonging and chaos experienced by immigrants will be examined in order to break the prejudices that lead to marginalizing attitudes and behaviors against immigrants. The contemporary art examples given in the research have been analyzed using mixed methods. Interdisciplinary methods of contemporary art dealing with social issues offer creative techniques suitable for depicting migration problems. Contemporary works of art produced with these creative methods can communicate visually with immigrants and local people living with immigrants so that they can understand the immigration problem from various perspectives. As a result of the literature research and sample analysis, it has been determined that migration is a global problem that can happen to anyone, that it is not a free choice of the immigrant, that migration can have chaotic and psychologically traumatic consequences, and it has been revealed how the given contemporary art examples show these effects to the audience with different techniques and methods.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics