Mızraklı İlmihal’e Dair Bir Değerlendirme

Author :  

Year-Number: 2024-38
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-19 14:38:09.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Dili
Number of pages: 183-194
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Halk arasında önemli bir yere sahip olan ve Mızraklı İlmihal adıyla şöhret bulan bu eser, yazıya geçiş itibariyle temelleri Klasik Osmanlı Türkçesi dönemlerine kadar uzanan; içerisinde ahlâk, ibadet ve akaide dair konuların belirli bir düzen, tertip ve silsileye uyulmaksızın hususi bir sisteme göre aktarıldığı değerli bir eserdir. Sade bir dilin ve kısa cümleli ve basit anlatım tekniğinin kullanıldığı Mızraklı İlmihal, Osmanlı toplumunda en çok okunan ve ezberlenen eserler arasında yerini almıştır. Mızraklı İlmihal isminin yanında Miftâhu’l-Cenne ‘cennetin anahtarı’ adıyla da anılan bu eserin yazarının kim olduğu, eserin adı ve telif tarihi hakkında bugüne kadar kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bu makalede, halk tarafından Mızraklı İlmihal adıyla kabul gören bu eserin adı, müellifi ve telif tarihi hakkında, daha çok da yazma eser kütüphanelerinde tespit edebildiğimiz nüshalardaki bilgiler doğrultusunda, daha tatminkâr bilgiler verilecektir.

Keywords

Abstract

The work, which holds an important place among the people and gained fame under the name of "Mızraklı İlmihal", has its roots tracing back to the Classical Ottoman Turkish period since its inception in writing; it is a valuable work in which topics related to morality, worship, and creed are conveyed according to a particular system without adhering to a specific order or sequence. Written in a simple language and with concise and straightforward expression, "Mızraklı İlmihal" has found its place among the most widely read and memorized works in Ottoman society. Besides its title "Mızraklı İlmihal," this work is also known as "Miftâhu’l-Cenne," meaning "the key to paradise," yet the author's identity and the precise date of its writing remain unknown to this day. In this article, information will be provided regarding the name of this work known by the public as "Mızraklı İlmihal," the author of the work, and the date it was written, particularly based on the data found in handwritten manuscripts in manuscript libraries.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics