Antik Olimpiyatların Modern Olimpiyatlara Etkileri ve Günümüze Yansımaları

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-29 09:37:28.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 235-264
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı antik olimpiyatların modern olimpiyatlara etkileri ve günümüze yansımalarının araştırılmasıdır. Literatür taraması yapılmıştır. Antik olimpiyatlar ve Yunan sporu üzerine çok sayıda eserler yazılmıştır. Bu eserler arkeolojik kalıntılar, destanlar ve yazıtlardan yola çıkılarak ifade edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada bu ifadelerden ortak olan bazı görüşler belirlenmeye çalışılmıştır.  Antik Olimpiyatların ilk çıktığı ter Yunanistan Olimpia kenti olarak kabul edilir. İlk yarışmalar atletizm yani koşu yarışmalarıdır. Daha sonra boks, güreş, pentatlon, pankreas ve atletizmde disk ve cirit atma olduğu yaygın görüştür.  Oyunların ilk ortaya çıkışında inandıkları tanrıları onurlandırmak önemli bir etkendir. Yarışma alanları yapmışlar ve sporcuları yetiştirmek için eğitmenleri vardı. Genellikle sporcuları çıplak yarışmışlar veya öyle tasvir edilmişlerdir. Kutsal olarak adlandırılan oyunlardan en büyüğü olimpiyat oyunları olarak günümüzde de yapılmaktadır. Antik Yunan’da sadece kadınların katıldığı oyunlar da yapılmıştır (Hera oyunları).  Antik Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar yarışmamışlardır. Antik oyunlarda ve olimpiyatlardaki bazı kurallar değişerek günümüz sporlarında hala devam etmektedirler.  Pankreas ve meşale yarışları gibi bazı sporlar ise tarihte kalmıştır.  Yine günümüz sporunda görülen sporda şiddet, yolsuzluk, hile gibi istenmeyen davranışlarda görülmüştür. Antik olimpiyatların ne zaman sonuçlandırıldığı üzerine farklı görüşler vardır. Antik Yunan Olimpiyatları’nın Roma İmparatorlarınca son verilmesi ve Roma’da yeni olimpiyatlar başlatmalarını söylemek yanlış olmaz.  Roma İmparatorluğu adına düzenlene olimpiyatlarında Milattan Sonra 526 yılında Antakya’da son defa yapıldığı tespit edilmiştir.  Antik Dönem Olimpik Oyunlarının tarihlere ve organize eden ülkelere göre yeniden sınıflandırılması önerilebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the effects of the ancient Olympics on the modern Olympics and their reflections on today. A literature review has been made. Numerous works have been written on the ancient Olympics and Greek sports. These works have been tried to be expressed based on archaeological remains, epics and inscriptions. In this study, some common views from these expressions were tried to be determined. It is the city of Olympia in Greece, where the ancient Olympics first emerged. The first competitions were athletics that is, running competitions. It is widely believed that boxing, wrestling, pentathlon, pancreas and athletics included discus and javelin throwing. Honoring the gods, they believed in during the first appearance of the games is an important factor. They built competition areas and had trainers to train the athletes. Often their athletes competed naked or were portrayed as such. The biggest of the games called sacred are still held today as the Olympic Games. In ancient Greece, only women participated in the games (Hera games). Women did not compete in the ancient Olympic Games. Some rules in the ancient games and Olympics have changed and continue in today's sports. Some sports, such as pancreatic and torch races, are a thing of the past. Again, undesirable behaviors such as violence, corruption and cheating in sports seen in today's sports have been observed. There are different opinions on when the ancient Olympics were concluded. It would not be wrong to say that the Ancient Greek Olympics were ended by the Roman Emperors, and they started new Olympics in Rome. It has been determined that the Olympics organized on behalf of the Roman Empire were held in Antakya for the last time in 526 AD. It may be suggested to reclassify the ancient Olympic Games according to dates and organizing countries.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics