Şermin Yaşar’ın Çocuk Edebiyatı Eserlerindeki Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-22 15:30:33.0
Language : Türkçe
Konu : Dilbilimi
Number of pages: 294-308
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dillerin söz varlığı denince akla bir dildeki kelimelerin tamamı gelir. Sözcük hazinesi, kelime hazinesi, söz dağarcığı, vokabüler gibi değişik terimlerle de karşımıza çıkan söz varlığı geniş kapsamlı düşünülünce deyimler, terimler, atasözleri gibi alanları da kapsar. Yani bir dile ait sözlerin bütünü, o dilin söz varlığını oluşturur. Türk dili, söz varlığı açısından zengin olmasına rağmen bu zenginliği ortaya koymak amaçlı yapılan çalışmalar yeterli değildir. Hal böyleyken söz varlığını belirleme amaçlı çalışmalar son derece önem kazanmıştır. “Şermin Yaşar’ın Çocuk Edebiyatı Eserlerinin Söz Varlığı Açısından İncelenmesi “adlı çalışmada, son dönemde en çok okunan çocuk edebiyatı yazarlarından biri olan Şermin Yaşar’ın eserlerinde kullandığı söz varlığını ortaya koymak ve bu alanda yapılan çalışmalara katkıda bulunmak hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, çalışmada öncelikle “söz varlığı ve kapsamı” ele alınmıştır. Söz varlığının içerdiği ögeler açıklanmıştır. Bulgular bölümünde yazarın eserlerinde kullandığı söz varlığı ögeleri (deyimler, atasözleri, ikilemeler, kalıp sözler, yansıma sözler ve birleşik fiil) saptanmış ve bunların eser içindeki kullanım yüzdelerine yer verilmiştir. Sonuç kısmında ise eserlerde yer alan bu kullanım oranlarının çocuk dil gelişimi açısından yeterli olup olmadığı konusu ele alınmıştır. Bu çalışmanın sonucu, eserleriyle özellikle çocuklar tarafından en çok okunan yazarlardan biri olan Şermin Yaşar’ın, çocuk edebiyatı alanında yazdığı eserlerde kullandığı dil malzemesi bakımından zengin bir söz varlığına sahip olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

When it comes to the vocabulary of a language, all the words in a language come to mind.  In other words, the whole of the words belonging to a language constitutes the vocabulary of that language. Although Turkish language is rich in terms of vocabulary, the studies conducted to reveal this richness are not sufficient. As such, studies aimed at determining the vocabulary have become extremely important. In the study titled “Analysis of Şermin Yaşar’s Children’s Literature Works in Terms of Vocabulary”, it is aimed to reveal the vocabulary used in the works of Şermin Yaşar, one of the most widely read children’s literature writers in the recent period, and to contribute to the studies in this field. In this direction, the study firstly deals with “vocabulary and its scope”. The elements of vocabulary are explained. In the findings section, the elements of vocabulary used by the author in his works (idioms, proverbs, doublings, phrases, reflections and compound verbs) are determined and their usage percentages in the works are given. In the conclusion part, the issue of whether these usage rates in the works are sufficient in terms of child language development is discussed. The results of this study show that Şermin Yaşar, one of the most widely read authors especially by children, has a rich vocabulary in terms of the language material she uses in her works in the field of children’s literature.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics