Covid-19 ve Dil Öğretiminde BİT'in Yükselişi

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-14 10:32:48.0
Language : İngilizce
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 1-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

COVID-19 salgını, dünyadaki her sektörü o kadar şiddetli etkiledi ki, teknoloji günlük hayatımızın çok önemli bir parçası haline geldi. Bilgi İletişim Teknolojisi (BİT), bilgisayarlar, internet, yazılım, kablosuz ağlar, cep telefonları, sosyal ağlar, video konferans ve diğer tüm iletişim teknolojilerini ifade eden daha geniş bir terimdir. BİT, öğrencilerin aracılığıyla hayata hazırlandığı bu çağın öğretim sürecine uygun yöntemi kullanabilme kapasitesine sahiptir. BİT becerileri, öğrencileri gelecekteki zorluklarla yüzleşmek için gereken niteliklerle donatır. Öğrencilerin becerilerini ve bilgilerini geliştirmelerine ve motivasyonlarını artırmalarına yardımcı olur. İngilizce lisanı öğretimi (ELT), yıllar içinde öğretmen merkezli yaklaşımlardan sıyrılarak, öğrenen merkezli yaklaşımlara yönelik değişimin yaşandığı başka bir alandır. Pandemi, tüm ülkelerde okulların kapanmasına ve öğretim yöntemlerinin yeniden değerlendirilmesine yol açmıştır. Pek çok değişiklik arasında, dijital teknolojiler tüm eğitim için zorunlu bir araç haline gelmiştir. Dinamik ve etkileşimli doğası göz önüne alındığında, BİT’ler öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını bireysel öğrenmelerini yönlendirmelerine izin vererek karşılayabilir. Bu çalışma, literatür taraması yoluyla, BİT’lerin dil sınıflarında eğitim yöntemlerine rehberlik etme potansiyeline sahip olup olmadığını araştırmayı amaçlamaktadır. BİT’in eğitimde değişim ve reform için önemli bir araç haline geldiği sonucuna varılmıştır. Ancak, geleneksel öğretim yöntemlerinin avantajlarından vazgeçmek için henüz çok erken olduğu da ulaşılan sonuçlar arasındadır. Bu çalışma, dil öğretiminde BİT kullanımının avantaj ve dezavantajlarını incelecek daha ileri çalışmalara altlık etmesi açısından önemlidir.

Keywords

Abstract

COVID-19 pandemic has had such drastic effects on every sector in the world that technology has become a very significant part of our daily lives. Information Communication Technology (ICT) is a broader term that refers to computers, the internet, software, wireless networks, cell phones, social networks, video conferencing, and all other communication technologies. It has the capacity to represent an appropriate method for the teaching process of this age where students prepare for life through ICT. ICT skills equip students with the qualifications needed to face future challenges. They help students develop their skills and knowledge, and increase their motivation. English Language Teaching (ELT) is another area that has changed over the years, moving from very teacher-centered approaches to learner-centered ones. The pandemic has led to school closures and a reevaluation of teaching methods in all countries. Among the many changes, digital technologies have become a mandatory tool for all education. Given their dynamic and interactive nature, ICTs are able to meet the needs of individual students by allowing them to direct their individual learning. This study aims to investigate, through a literature review, whether ICTs have the potential to guide educational methods in the language classroom. It concludes that ICT has become an important tool for change and reform in education. However, it is too early to abandon the advantages of traditional teaching methods. There is a need for further studies that examine the advantages and disadvantages of using ICT in language teaching.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics