Ekoturizm Kapsamında Kilis İli Doğa Yürüyüşü Rotaları Üzerine Bir Değerlendirme

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 12:57:47.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 88-107
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyada ekoturizm faaliyetlerine verilen önemin ve ilginin artmasıyla birlikte bölgelerin sosyal, ekonomik ve çevresel olarak gelişim sağlaması ve sürdürülebilirliğin sağlanması noktasında ekoturizm arz kaynakları turistik faaliyet olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu sayede bölgelerin ekoturizm arz kaynaklarını turistik ürün çeşitliliği kapsamında belirleyerek yöresel kalkınmanın da sağlanabilmesi önem arz etmektedir. Kilis ilinde doğal kaynakların ekoturizme kazandırılması noktasında doğa yürüyüşü rotalarının belirlenerek değerlendirilmesi ve turizme kazandırılması için çeşitli öneriler getirilmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada Kilis ilinde doğa yürüyüşü rotalarının belirlenmesi amacıyla dünyanın en iyi açık hava rotalarının paylaşıldığı ve keşfedildiği doğada yön bulma GPS uygulaması Wikiloc uygulamasından gezginlerin deneyimleyerek paylaştığı veriler dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır. Wikiloc uygulamasında Kilis ili (Türkiye) içindeki en iyi rotalar aramasıyla 135 adet bireysel rotaya ulaşılmış olup, bunlar incelenerek 13 adet rota dikkate alınmıştır. Söz konusu rotalar Kilis il merkeziyle Musabeyli ve Polateli ilçelerini kapsamaktadır.  Bununla birlikte doğa yürüyüş rotaları belirlemeye yönelik kullanılan Wikiloc uygulamasında gezginler tarafından oluşturulan rota istatistikleri kapsamında rotanın mesafesi, teknik zorluk seviyesi, maksimum irtifası (yükseklik), minimum irtifası, türü, süresi ve koordinatları bilgilerine yer verilmiştir. Bunun sonucunda ekoturizm kapsamında Kilis ilinde gezginler tarafından deneyimlenerek belirlenen rotalar Kilis ilinin inanç, gastronomi, tarih ve kültür turizmini destekleyecek ve gerek iklimi gerekse bitki örtüsüyle çekici güç oluşturabilecek nitelikte olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

With the increasing importance and interest given to ecotourism activities in the world, ecotourism supply resources have started to be evaluated as touristic activities in order to provide social, economic and environmental development of the regions and to ensure sustainability. In this way, it is important to determine the ecotourism supply resources of the regions within the scope of touristic product diversity and to ensure local development. The aim of the study is to determine and evaluate the trekking routes at the point of bringing natural resources to ecotourism in Kilis province and to make various suggestions for bringing them to tourism. In the study, in order to determine the trekking routes in Kilis province, an evaluation was made by taking into account the data experienced and shared by travelers from the Wikiloc application, the GPS application for orientation in nature, where the world's best outdoor routes are shared and discovered. In the Wikiloc application, 135 individual routes were obtained by searching for the best routes in Kilis province (Türkiye) and 13 routes were taken into consideration. These routes include the centre of Kilis and the districts of Musabeyli and Polateli.  In addition, the distance, technical difficulty, maximum altitude, minimum altitude, type, duration and coordinates of the routes were included in the route statistics created by travelers in the Wikiloc application used to determine the trekking routes. As a result, it was determined that the routes determined by the travelers in Kilis province within the scope of ecotourism are capable of supporting the faith, gastronomy, history and cultural tourism of Kilis province and creating an attractive power with its climate and vegetation.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics