Makedonya Muhacir Kadınlarının Evlilik Törenlerinde Giydikleri Gelin Entarisi

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 12:58:01.0
Language : Türkçe
Konu : Geleneksel Türk Sanatları
Number of pages: 62-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makedonya, coğrafi konumu, etnik yapısı, din, dil, kültürel özellikleriyle Balkanlar’da önemli bir bölgedir. Türklerin bu topraklara gelmeleri ve yerleşmeleri 1371 Meriç zaferi ile başlamıştır.  1912-1913 yılları arasında Balkan Savaşlarıyla Osmanlı egemenliğinin bu topraklarda sona ermesiyle, bölgedeki Türk nüfusu Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştır. Sakarya iline göç eden Kınalı muhacirlerinin evlilik geleneği üzerine yapılan bu araştırmada, kültürlerini sıkı sıkıya koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıkları gözlenmiştir. Araştırmalar sırasında Kınalı muhacir aileleri ziyaret edilerek, aile büyükleriyle sözlü görüşmeler (röportaj) gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonucunda; günümüzde artık genç kızların geleneksel gelinlik giymeyi tercih etmediklerini sadece kına gecelerinde ve önemli günlerde bu giysileri giyerek kısmen de olsa bu geleneği sürdürdükleri tespit edilmiştir. Bu nedenle gelin entarisinde kullanılan, dokuma ve süsleme tekniklerini, malzeme ve aksesuarlar üretimini yapan kişilerin giderek azaldığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu bağlamda bu çalışmada, geleneksel el sanatlarından olan Makedon (Kınalı) gelin entarisinin üretim, desen ve süsleme özelliği, giysilerde kullanılan malzeme, aksesuar çeşitliliği, giysilerin giyinme sırası, ritüeller gibi birçok önemli bilginin gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilirliği için bu araştırmanın önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu konuda kaynakların az olması nedeniyle, çalışmanın araştırmacılara önemli bir bilgi sağlayacağı düşünülmektedir.  Çalışmada elde edilen tüm bilgiler, görsel verilerle desteklenerek sunulması hedeflenmiştir.

Keywords

Abstract

Macedonia is an important region in the Balkans with its geographical location, ethnic structure, religion, language, and cultural characteristics. The arrival and settlement of Turks in these lands began with the Battle of Maritsa in 1371. With the end of Ottoman rule in these lands due to the Balkan Wars between 1912-1913, the Turkish population in the region was forced to migrate to Turkey. In this study conducted on the marriage tradition of the Kınalı migrants who migrated to the province of Sakarya, it has been observed that they strive to preserve their culture tightly and transfer it to future generations. During the research, Kınalı migrant families were visited, and oral interviews (interviews) were conducted with the elders of the families. As a result of the interviews, it has been found that nowadays young girls no longer prefer to wear traditional bridal dresses, but they partially sustain this tradition by wearing these clothes only at henna nights and on important occasions. Therefore, it has been noted that the number of people who produce the fabrics, decoration techniques, materials, and accessories used in bridal dresses is gradually decreasing. In this context, it is believed that this research is important for transferring and sustaining many significant pieces of information about the production, design, and decoration characteristics of the Macedonian (Kınalı) bridal dress, the materials used in the garments, the variety of accessories, the order of dressing, rituals, which are traditional handicrafts, to future generations. Additionally, due to the scarcity of sources on this topic, it is thought that the study will provide valuable information to researchers. All information obtained in the study aims to be presented with visual data support.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics