YAZILI VE SÖZLÜ KAYNAKLARIN ANLATIMI İLE TURGUTREİSLİ BİR DENİZ ŞEHİDİ: EMİN SÜZEN (1931 – 1953)

Author:

Year-Number: 2015-2
Number of pages: 86-104
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

4 Nisan 1953 Cumartesi günü, Türk Denizcilik Tarihi’nin en acı günlerinden biri yaşanmıştır. Çanakkale Boğazında meydana gelen deniz kazasında; Naboland adlı İsveç bandıralı şilep ile Akdeniz’de gerçekleştirilen NATO tatbikatı bitimi Gölcük Deniz Üssüne dönen Dumlupınar denizaltısı, Naraburnu açıklarında çarpışmışlardır. Çarpışmanın şiddetiyle baş tarafından yara alıp batmaya başlayan Dumlupınar, dakikalar içinde sulara gömülmüştür. Kazayı takip eden üç gün boyunca kurtarma çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine, Millî Savunma Bakanlığı Temsil Bürosu 6 Nisan 1953 Pazartesi günü yayınladığı tebliğinde 81 denizcinin hayatlarından ümidi kestiğini belirtmiştir. Bu çalışmada, Dumlupınar Denizaltı Faciası’nda şehit düşen denizcilerimizden Turgutreisli Mükellef Onbaşı Emin Süzen’in, şehit olana kadarki hayatı; belgelerin ve sözlü tarih çalışmalarının ışığında sunulmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

On Saturday, April 4, 1953, the Turkish Maritime History has experience done of the most painful days. Swedish-flagged freighter called Naboland and submarine Dumlupınar who were returning to the naval base of Gölcük at the end of the NATO exercise in the Mediterranean fought off Cape Nara. Wounded from head and sink away by the violence of collision Dumlupınar buried in water in minutes. Rescue operations for the three days following the accident turnedoutto be fruitless, representing the Bureau of the Ministry of National Defense issued a communiqué on Monday 6 April 1953 stated that 81 sailors gave up hope of their lives. In this paper, Corporaltaxpayer from Turgutreis Emin Süzen’s life until he martyrized in the catastrophe of Dumlupınar Submarine, try to be presented in the light of the work of local history and documents.

Keywords