Alman Schauburg Tiyatrosu Çocuk Oyunu Hareketli Afişlerinin Grafik Tasarım İlkelerine Göre İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-22 15:20:20.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 588-619
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde bilgisayar destekli tasarım ve animasyon programlarının teknik olanakları sayesinde hareketli olarak tasarlanan afişler, yaygın olarak kullanılmaktadır. Grafik tasarımın hareket unsuru ile birleşimiyle tasarlanan hareketli afişlerin sahip olduğu dinamizm, mesajı hedef kitleye oldukça dikkat çekici bir şekilde ileterek iletişimi güçlendirmektedir. Afişlerde yer alan hareketli ve hareketsiz öğelerin bir arada uyumlu ve dengeli tasarlanması, mesajın hedef kitleye iletilmesi açısından önem taşımaktadır. Hareketli afişlerin üretim sürecinde de denge, vurgu, ritim, hiyerarşi gibi grafik tasarım ilkelerine uygunluğu göz önünde bulundurulmaktadır. Tiyatro afişleri, sahnelenen bir eserin hedef kitleye duyurulmasını sağlayan bir grafik tasarım ürünüdür. Çocuk izleyici kitlesine sahip olan çocuk tiyatrosu hem eğlendirici hem de eğiticidir. Çocuk oyunlarının içeriğinin yanında, afiş tasarımlarının da çocuğa görelik ilkelerine ve çocuk gerçekliğine uygun olması gerekmektedir. Grafik tasarımcı, çocuğa göre bir afiş tasarlayabilmek için, çocukların gelişim özelliklerini ve beğenilerini yakından tanımalıdır. Bu araştırmada; tiyatro, çocuk izleyici kitlesinin özellikleri ve afiş tasarım unsurları üzerine literatür taraması yapılmış ve çocuk tiyatrosu afişlerinin tasarımlarında bulunması gereken özellikler belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, Alman Schauburg Tiyatrosu çocuk oyunlarının hareketli afiş tasarımları; grafik tasarım ilkelerine göre incelenmiştir. Özgün ve ortak bir tasarım diline sahip olduğu görülen bu bir dizi hareketli afişte; görsel, tipografik ve hareketli unsurların kullanımı, grafik tasarımın temel ilkeleri açısından ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Nowadays, moving posters which are a consequence of the technical possibilities of computer-aided design and animation programs, are widely used. The dynamism of moving posters designed by combining graphic design with the element of movement, strengthens the communication by conveying the message to the target audience in a very eye-catching way. Designing a harmonious and balanced combination of motion and motionless elements in posters are important in conveying the message to the target audience. During the production process of moving posters, their compliance with graphic design principles such as balance, emphasis, rhythm and hierarchy is taken into consideration. Theater posters are a graphic design product that allows a staged work to be announced to the target audience. Children's theater, which has a child audience, is both entertaining and educational. In addition to the content of children's plays, poster designs must also comply with the principles of child-friendliness and child reality. In order to design a poster tailored to the child, the graphic designer must  know the children's developmental characteristics and their interests. In this study, a literature review was conducted on theatre; characteristics of the child audience and poster design elements, and the features that should be present in the designs of children's theater posters were determined. In the light of the findings, moving poster designs of children's plays of the German Schauburg Theater; was examined according to graphic design principles.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics