BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİLGİ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2015-2
Number of pages: 1-12
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümü öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme yaklaşımları hakkında bilgi düzeylerini tespit etmek, bilgisayar ve teknolojiyi ölçme ve değerlendirme tekniklerine entegre edip etmediklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, 2. sınıf ve 3. sınıf olmak üzere toplam 58 öğretmen adayından oluşmaktadır. Verileri toplamak için üç açık uçlu soru ve bir yarı yapılandırılmış soru kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda ölçme ve değerlendirmeyi yeterli düzeyde açıklayan öğretmen adayı sayısının oldukça düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Geleneksel ve alternatif değerlendirmenin otantik değerlendirmeden daha çok bilindiği görülmüştür. Geleneksel tekniklerin çok iyi bir düzeyde bilindiği ama alternatif tekniklerin minimum seviyeyede bilindiği görülmüştür. Ölçme ve değerlendirmede teknolojiden nasıl yaralanılır sorusunda anket ve eğitsel oyun kullanımı en yaygın cevap olarak verilirken, birkaç öğretmen adayınca moodle, blogger, wordpress programlarının da değerlendirmede kullanılabileceği belirtilmiştir.

Keywords

Abstract

This study was conducted to determine Computer Education and Instructional Technologies (CEIT) preservice teachers' level of knowledge about measurement and assessment approaches and to measure whether computer and technology were integrated in measurement and assessment techniques. The study group consisted of preservice teachers; 2nd class and 3th class, a total of 58. Three open-ended questions and one semi-structured question were used to collect data. As a result of the study, it was found that preservice teachers who made adequate explanation of assessment and evaluation were quite a low percentage. It was seen that traditional and alternative assessment were known much better than authentic assessment. It was seen that traditional techniques were known at a very good level but, alternative techniques were known minimum level. For the question of how technology was used to assessment and evaluation, the most common opinions were about the use of questionnaires and educational game and a few opinions were about the use of moodle, blogger, wordpress programs.

Keywords