REKLAMLARIN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: DIŞ TİCARET YÖNÜNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2016-3
Number of pages: 57-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Reklâm, gazetede bir duyuru ya da mesaj, kamuya açık alanda bir poster, radyo veya televizyonda bir ürün veya hizmet veya belli bir işi yapmak için bir talep ya da öneridir. Reklâmlar hayatımızın gerçeğidir. Reklâmlar, insanlık tarihinin en güçlü propaganda sistemidir. Reklâmlar, hayat tarzımızı da derinden etkiler. Günlük hayatımızda yoğun bir reklam bombardımanı altında yaşarız. Ömrümüzün çok önemli bölümünü televizyonda reklam izlemekle veya gazetede reklam mesajlarını okumakla tüketiriz. Bu çalışmada, özellikle dış ticaret açısından, reklâmların sosyal ve ekonomik yönleri konusunda bazı görüşler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Advertisement is a notice or a message in a newspaper, or on a poster in a public place, or an announcement on television or on radio offering or asking for a product or service, or a person to do certain job. Advertisements are the reality of our life. Advertisement is the most powerful system of propaganda in human history. Advertisement deeply affects our lifestyle. We live under the massive bombardment of advertisement at daily life. We consume very important part of our life as watching the advertisements on TV or reading advertisement messages at newspaper. At this study, some views are submitted about social and economic aspects of advertisements, especially from the viewpoint of foreign trade.

Keywords