TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE REKABET GÜCÜ: TÜRKİYE, ÇİN, HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2016-3
Number of pages: 71-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tekstil ve hazır giyim sektörü, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sürecinde önemli rol oynamaktadır. Tekstil ve hazır giyim sektörü dünyada uluslararası rekabetin en yoğun olduğu ve her geçen gün arttığı sektörlerden biridir. Rekabet gücü kavramı tekstil ve hazır giyim sanayinde son derecede önemlidir. Bu çalışmanın amacı Türkiye, Çin, Hindistan ve Pakistan’da tekstil ve hazır giyim sektörünün rekabet gücünü analiz etmektir. Çalışmada 2000-2014 dönemi ele alınmış ve SITC Rev.3 iki haneli sınıflandırma kullanılmıştır. Çalışmada Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Karşılaştırmalı İhracat Performansı endeksi kullanılmıştır. Sonuç olarak, ele alınan ülkelerde tekstil ve hazır giyim sektöründe rekabet gücünün yüksek olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Textile and apparel industry plays an important role in the development process of developing countries. Textile and apparel industry is the most intense international competition and is one of the sectors that increased with each passing day. The concept of competitiveness in the textile and apparel industry is extremely important. The aim of this study is to analyze the competition power in the textile and apparel industry of Turkey, China, India and Pakıstan. The study dealt with the period 2000-2014 and SITC Rev. 3 two-digit classification was used. In this study, Revealed Comparative Advantage and Comparative Export Performance index was used. As a result, it was observed that the high competitiveness of the textile and apparel industry in the discussed countries.

Keywords