BAUHAUS OKULU VE EĞİTİM ANLAYIŞI

Author :  

Year-Number: 2016-3
Language : null
Konu : Güzel Sanatlar Temel Alanı
Number of pages: 154-162
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bauhaus yirminci yüzyılın ilk yarısında sanat, tasarım ve mimarlık eğitimi vermiş, mimari, endüstriyel tasarım ve şehir planlama gibi alanlara yeni yaklaşımlar getirmiş bir okuldur. Endüstri devrimiyle birlikte hayatın her alanında meydana gelen önemli değişikliklere paralel olarak plastik sanatlar alanındaki değişim, sanatçı yetiştiren kurumları da yenilenmeye zorlamıştı. Bu bağlamda Bauhaus yeni bir mimari akım yaratarak, sanatın tüm dallarını etkilemiştir. Özellikle Endüstri çağında ortaya çıkan yeni yaşam tarzına yönelik sanatın ve sanatçının rolü üzerine yapılan çalışmalara öncülük etmiştir. Bauhaus’un hedefleri arasında sanatçıyı içinde yaşadığı toplumun sosyal konuları hakkında bilinçlendirmek ve sorumluluk yüklemek olduğu gibi sanata ve tasarım anlayışına yeni bakış açıları getirmekte vardı. Okulun genel yaklaşımı, sanatın referanslarının insanların yararına kullanılması temelinde şekillenmiştir. Okul pratik uygulamaların yanı sıra, mevcut tasarımın kâğıt üzerinde soyut alternatiflerinin tartışılabildiği temel tasarım eğitimini geliştirerek bu anlamda tasarım eğitimine yepyeni bir bakış açısını yerleştirmiştir. Günümüzde dahi sanat tasarım eğitimi veren okullar için hala geçerli bir referans modeli oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

Bauhaus is a school that provided art, design and architecture education in the half of the twentieth century and has brought new approaches to areas such as architecture, industrial design and city planning. Development of the plastic art corresponding to the development in all areas of life with industrial revolution forced artist training institutions to regeneration. In this context, Bauhaus affected all forms of art by creating a new architecture tendency. It especially leaded to the works about the role of art and artist to the new life style rised in the industrial period. Raising awareness of the society that the artist live with about the social subjects and giving resposibility to them was one of the aims of Bauhaus among many others. The general approach of the school is formed on the basis of the usage of art references for benefit of people. Today, it is possible to say that the Bauhaus school of art education for many is a model.

Keywords


 • Gombrich, Ernst Hans (1997). Sanatın Öyküsü, (E. Erduran, Ö. Erduran, Çev.), İstanbul: Remzi Kitabevi

 • Turani, Adnan 1998, Çağdaş Sanat Felsefesi, İstanbul: Remzi Kitapevi

 • Özer, Bülent (2004), Kültür Sanat Mimarlık, İstanbul: Yapı Yayınları

 • Kuspit, Donald. (2006). Sanatın Sonu (Y. Tezgiden, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları

                                                                                                    
 • Article Statistics