CENAP ŞAHABETTİN’İN ‘MEKTEPLERDE EDEBİYAT’ BAŞLIKLI YAZISI VE EDEBİYAT EĞİTİMİ

Author:

Year-Number: 2016-3
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 113-127
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tevfik Fikret’le birlikte Servet-i Fünun şiirinin başlıca isimlerinden ve yeni Türk şiirinin kurucularından olan, Servet-i Fünun şiirinin estetiğini karakterize eden Cenap Şahabettin (1871-1934) sanat, estetik, dil ve edebiyat üzerine yazılarıyla da Türk edebiyatında önemli bir yer işgal eder. Cenap Şahabettin’in dikkat çeken yazılarından birisi, Âşiyân dergisinin 6 Teşrînisânî 1324 (19 Kasım 1908) tarihli sayısında yayımlanan ‘Mekteplerde Edebiyat’ başlıklı yazısıdır. Bu yazı, Cenap Şahabettin’in ideal bir edebiyat eğitiminin nasıl olması gerektiğine dair düşüncelerinden oluşur. Çalışmamızda Cenap Şahabettin’in 1908 yılında Âşiyân dergisinde çıkan ‘Mekteplerde Edebiyat’ başlıklı yazısı, Latin harflerine aktarılarak dikkate sunulmaktadır. Ayrıca Cenap Şahabettin’in ‘Mekteplerde Edebiyat’ başlıklı yazısında ‘edebiyat eğitimi’ ile ilgili öne sürdüğü görüşler ele alınmakta; edebiyat eğitiminin amaçları, işlevleri ve yöntem(ler)i doğrultusunda dile getirdiği düşünceler ve önermeler tartışılmaktadır. Cenap Şahabettin’in düşünce ve önermeleri, günümüz edebiyat eğitimine dair yaklaşımlar üzerinden değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

Cenap Şahabettin (1871-1934) who is one of the main figures of Servet-i Fünun and the founder of modern Turkish poem and also characterize the aesthetic features of Servet-i Fünun with Tevfik Fikret, has an important place in the Turkish literature with his writings on art, aesthetic, language and literature. One of the remarkable writings of Cenap Şahabettin is ‘Mekteplerde Edebiyat’, which was published in the journal of Âşiyân, on November 19, 1908. This essay consists of his opinions on how should be done the ideal literary education. In our study, Cenap Şahabettin’s essay titled ‘Mekteplerde Edebiyat’, which was published in the journal of Âşiyân will be presented by transferring to Latin alphabet. Also, his opinions that he put forward in “Mekteplerde Edebiyat” will be analyzed and his thoughts and propositions on the aims, methods and functions of literary education will be discussed. His thoughts and propositions will be evaluated in the frame of contemporary approaches to literary education.

Keywords