TIP DİLİ : ALMANCA ve TÜRKÇEDE ‘ASPİRİN’ İLAÇ PROSPEKTÜSÜNÜN METİN DİLBİLİMSEL (KARŞILAŞTIRMALI) ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2016-3
Language : null
Konu : Dilbilim, Metin dilbilim
Number of pages: 128-136
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Alan dili, genel dilin belli bir çevrede kullanılan özel halidir. Temelini genel dil sistemindeki kelime haznesinden alır. Örneğin, genel dildeki ‘köprü’ kavramı, alan diline sahip farklı bilim dallarındaa da kullanılmaktadır ( Diş hekimliği, Anatomi, İnşaat Mühendisliği gibi). Alanında uzmanlık isteyen bilgilerin sözlü ya da yazılı aktarıldığı, dilsel tutumluluğun söz konusu olduğu alan dili, genel dile oranla terimlerle ifade bulur ve en önemli yönünü sözlükleri ve bu sistemdeki (alan) terimleri oluşturur. Çalışmamızda, ‘Tıp dili’ kapsamında Almanca ve Türkçe ‘ilaç prospektüsü’ metindilbilimsel açıdan karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada herkes tarafından bilinen ‘Aspirin’ ilacının prospektüsü baz alınmıştır. Elde edilen bulgular ise, Almancada ilaç ile ilgili açıklamalarda terim kullanımının minimum düzeyde olduğu, bilgilerin soru-cevap şeklinde aktarıldığı; Türkçe prospektüste ise, bilgi aktarımının terimlerden ibaret olduğu, dolayısıyla metin bağlamında ciddi anlam yoksunluğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

A language for specific purposes is the form of a general language used for making statements about a specific field of study. It is derived from the vocabulary in the system of the general language. For instance, the word ‘bridge’ in the general language is also used in different scientific fields such as ‘Dentistry, Anatomy, Civil Engineering’. A language for specific purposes which is distinguished by the specific terms and the dictionaries of it involves a compact use of language to make sentences related to the field under question in oral or written form. In this study, the German and Turkish prospectus of ‘Aspirin’ are contrasted text linguistically in terms of medical language. The findings reveal that in German prospectus the use of specific medical terms is minimized, but information is introduced in question-answer form. However, in Turkish prospectus information is given by the individual use of those terms, which brings about serious incomprehensibility in prospectus.

Keywords


 • Bussmann, Hadumod (1990): Lexikon der Sprachwissenschaft, A. Kröner Verlag, Stuttgart

 • Fluck, Hans-R. (1996): Fachsprachen, 5.Auflage, Uni Taschenbücher 483, Francke Verlag, Tübingen

 • Hoffmann, Lother (1987): Kommunikationsmittel Fachsprache. Eine Einführung, 3., durchgesehene Auflage, Akademie-Verlag, Berlin

 • Möhn, D., Pelka, R. (1984): Fachsprachen. Eine Einführung, Niemeyer Verlag, Tübingen

 • Wahrig, Gerhard (1986): Deutsches Wörterbuch. Mit einem Lexikon der deutschen Sprachlehre, Bertelsmann Lexikon Verlag, München

 • Türkische Packungsbeilage von Aspirin: am 18.01.2006 genehmigt. Es wurde in 2016 von einer Apotheke gekauft

 • www.charite.de/medizingeschichte (Berlin 2008)

                                                                                                    
 • Article Statistics