BİR “AVRUPA BİRLİĞİ” ÜLKESİ OLAN İTALYA’DA Kİ; GENEL EĞİTİM SİSTEMİ, MÜZİK EĞİTİMİ İLE MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARINA GENEL BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2016-4
Number of pages: 31-43
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma, İtalya’daki genel eğitim sistemi (ilk-orta-temel mesleki eğitim, yetişkin eğitimi vs.), hakkında genel bilgi verirken, ülkede ki müzik eğitimine başlama ve müzik eğitimi alma, müzik öğretmenliği eğitiminin verildiği okulların eğitim sistemleri, verilmekte olan müzik öğretmeni yetiştirme eğitiminin kuramsal olanakları açısından ne gibi farklılıklar olduğunu araştırmıştır. Ayrıca, çalışmanın sonuç ve tartışma bölümünde, Türkiye’de müzik öğretmeni yetiştiren kurumların eğitim sistemi ile İtalya’daki müzik öğretmeni yetiştiren sanat üniversitelerinin eğitim programları arasında da ne gibi farklılıklar bulunduğunu da, genel bir profil oluşturmak amacı ile karşılaştırmaya çalışmıştır.

Keywords

Abstract

In this research, about public education system in Italy (first, middle initial vocational training, adult education, etc.) is given and, starting in music education and music education in the country to receive education in schools for music teacher training systems and also the existing theoretical possibilities of music education teacher training has investigated whether there are differences as to what terms. In addition, the results of the study and discussion; music teacher training institutions and the education system differences between what is art education programs of music teacher training universities in Italy and Turkey, aims to create a public profile and tried to compare with.

Keywords