ÇANAKKALE BOĞAZI DOĞU KIYILARINDA SU SPORLARINDAN RÜZGAR VE UÇURTMA SÖRFÜNÜN GELİŞİMİ VE YAŞANAN SORUNLAR

Author :  

Year-Number: 2016-4
Language : null
Konu : Turizm Coğrafyası(Spor Turizmi)
Number of pages: 9-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Çanakkale Boğazı doğu kıyılarında kıyı turizminden sonra en fazla turizm hareketliliği yaratan, spor turizminin gelişimine imkan tanıyan su sporlarından rüzgar sörfü ve uçurtma sörfünün gelişimini çeşitli boyutlarıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Boğaz'ın doğu kıyılarında rüzgar sörfü ve uçurtma sörfünün gelişimini etkileyen coğrafi etkenler, bu su sporların yapıldığı mevkiler ile yaşanan sorunlar mercek altına alınmaktadır. Araştırma için gerekli veriler 2015 yılı yaz aylarında rüzgar sörfü kulübü ve okulu yöneticileri ve eğitmenleri ile yapılan anket ve mülakatların yanı sıra arazi gözlemleriyle toplanmıştır. Çanakkale Boğazı doğu kıyılarında Sarısığlar Koyu'nda rüzgar sörfü (windsurfing), Güzelyalı kıyılarında ise hem rüzgar sörfü ve hem de uçurtma sörfü (kitesurfing) yapılabilmektedir. Rüzgar sörfünde sezonu rüzgar ve hava sıcaklığı belirlemektedir. Çanakkale Boğazı'nda kuzey- kuzeydoğudan esen hakim rüzgar, sörf parkurlarında yeterli rüzgar ile birlikte dalga oluşturur. Dolayısıyla Çanakkale Boğazı'nda doğal çevre tüm bileşenleriyle rüzgar sörfü ve uçurtma sörfünün yapılabilmesine imkan tanımaktadır. Çanakkale Boğazı doğu kıyılarında 1980’li yılların başlarında Avrupa kökenli sörfçüler tarafından başlatılan sörf sporları, 2002 yılından itibaren ivme kazanmıştır. Boğaz'da sörf turizmi ile ilgili yaşanan en önemli sorunlar arasında; yerel desteklerin ve tanıtımın yetersizliği sayılabilir.

Keywords

Abstract

This study aims to examine the development of windsurfing and kitesurfing; which are among the water sports that create most tourism activity after coastal tourism in Eastern coasts of Dardanelles strait and which allow the development of sports tourism, with various dimensions. The geographical factors affecting the development of windsurfing and kitesurfing in the eastern coasts of the strait, problems with the locations where these sports are performed are taken under the scope. The required data for research was collected in 2015 Summer by interviews made with windsurfing club and school managers and teachers as well as field observations. In easter coasts of Dardanelles strait windsurfing can be made in Sarısığlar bay while both windsurfing and kitesurfing can be made in Güzelyalı coasts. In windsurfing season is determined by wind and air temperature. The dominant wind in Dardanelles strait blows from north - northeastern direction creates wave together with sufficient wind in surfing tracks. Therefore natural environment with all its components allow windsurfing and kitesurfing to be performed in Dardanelles strait. Surfing sports which were initiated by European surfers in eastern coasts of Dardanelles in early 1980's gained acceleration after 2002's. Among the most important problems faced in the about Dardanelles strait, we can consider the insufficient local support and introduction.

Keywords


 • Argan, M.(2004). "Spor ve Turizm Pazarlamasının Kesişim Noktası Olarak Spor Turizmine Kuramsal Bir Bakış". Anatolia:Turizm Araştırmaları Dergisi, 15/2(2004) 158-168.

 • Aksu, M. & Kayabalı Ç.(2007). "Rüzgar Sörfü". Standart: Ekonomik ve Teknik Dergi 46/542 (2007) 89-93.

 • Atalay, İ.(1987). Türkiye Jeomorfolojisine Giriş. İzmir: Ege Üniversitesi Edb. Fak. Yay. İzmir,

 • Bilgin, T. (1969). Biga Yarımadası Güneybatı Kısmının Jeomorfolojisi. İstanbul: İ.Ü. Coğrafya Enstitüsü Yay. No:55, İstanbul, 1969.

 • Çavuşoğlu, M.(2008). Gökçeada Rüzgar Sörfü Turizminin Eletronik Ortamda Tanıtımına Yönelik Bir Çalışma. Gökçeada Değerleri Sempozyumu (26-27 Ağustos 2008)(Ed. Ali Akdemir ve Diğerleri), ÇOMU Yayınları No:78, Çanakkale, 2008.

 • Darkot, B. & Tuncel M.(1981). Marmara Bölgesi Coğrafyası. İstanbul: İ. Ü. Coğ. Enst. Yay. No:118, İstanbul, 1981.

 • Demirkan, M. et al. (2006). Spor Turizmi: Gökova Körfezi’nde Su Sporlarına Uygun Anların Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt:1, Muğla.

 • Doğaner, S.(1994)."Çanakkale Boğazı Kıyılarının Coğrafyası". Türk Coğrafya Dergisi 29(1994)

 • Erol, O.(1968). "Çanakkale Boğazı Çevresinin Jeomorfolojisi Hakkında Ön Not". A.Ü. Coğrafya Araştırma Dergisi, 2(1968), Ankara.

 • Eryılmaz, M. et al.(2001). "Çanakkale Boğazı'nın Güncel Çökel Dağılımı". 54. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, CD file no:54-28, Ankara, 5-10 Mayıs 2001.

 • Gerzile, G. (2002). Windsurf. Varan’la Yol Boyunca 74.

 • Gibson, H.J.(1998). "Sport Tourism: A Critical Analysisi of Research". Sport Management Review,1(1998) 45-76.

 • Gibson, H. J.(1999). Sport Tourism: The Rules of Game-Sport-Related Leisure Travel. Parks& Recreation, Haziran 1999.

 • Gökaşan, E. et al. (2008). "Factors Controlling the Morphological Evolution of the Çanakkale Strait(Dardanelles, Turkey)". Geo-Mar Lett, 28(2008) 107-129.

 • Hazar, A.(2007). Spor ve Turizm. Ankara:Detay Yayıncılık.

 • Hinch, T. & Higham, J.(2001). Sport tourism: A framework For Research. The International Journal of Tourism Research, 3/1(2001) 45-58.

 • Kılıçarslan, N.2008. "Spor Turizmi ve Uluslararası Spor Organizasyonlarının Turizme Etkisi: 2011 Erzurum Üniversite Kış Oyunları(Uzmanlık Tezi)". Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Ankara, 2008.

 • Kraft, J.C., Erol, O. & Kayan, İ.(1980). "Truva Doğal Çevresinin Son 15.000 Yılındaki Değişmeleri". Bilim ve Teknik, 155(1980) 8-13, Ankara.

 • Kurtzman, J.(2005a). "Sport Tourism Categories". Journal of Sport Tourism, 10/1(2005) 15-20.

 • Kurtzman, J.(2005b). "Economic Impact: Sport Tourism and The City". Journal of Sport Tourism, 10/1(2005):47-71

 • Meriç, E. et al.(2005). "Çanakkale Boğazı'nın Güncel Bentik Foraminifer, Ostrakod, Mollusk Topluluğunu Denetleyen Faktörler ile Çökel Dağılımının Jeokimyası". Türkiye Jeoloji Bülteni, 52/2(2005) 155-216.

 • TUİK, (2014). İstatistik Göstergeler 1923-2013. Ankara:Türkiye İstatistik Kurumu Yayını No:4361, Ankara,2014. Tuncel, M.(1993). Çanakkale Boğazı Maddesi. İslam Ansiklopedisi, Cilt:8, İstanbul:Türkiye Dinayet Vakfı Yayını, İstanbul, 1993.

 • Yalçınlar, İ.(1948-1949). "Çanakkale Boğazı Civarının Jeomorfolojisi Üzerine Müşahedeler". Türk Coğrafya Dergisi, 11- 12(1948-1949), İstanbul.

 • Yaşar, O.(2013). Gökçeada’da Su Sporlarından Rüzgar Sörfü (Windsurfing) ve Uçurtma Sörfü- nün (Kitesurfing) Gelişiminin Coğrafi Temelleri ve Yaşanan Sorunlar. Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi Bildiriler Kitabı (19-21 Haziran 2013), İstanbul.

 • yes; 14.03.2016)

 • 2. http://www.gokceadasurf.com/TR.html; 02.03.2013).

 • 3.http:// www.ruzgarsorfu.net/nedir.htm; 14.03.2016).

 • 4. http://www.icdasspor.com.tr/menu2.htm; 21.02.2016).

 • 5. http://www.idawindsurf.com/hakkimizda.html; 21.02.2016).

                                                                                                    
 • Article Statistics