ADINDA “TFRS”, “UFRS” veya “IFRS” İFADELERİ YER ALAN İZİNLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE GENEL BİR BAKIŞ (2006-2015)

Author:

Number of pages: 44-54
Year-Number: 2016-4

Abstract

Bu araştırmada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi internet adresinde yer alan Tez Merkezi bağlantısı üzerinden ulaşılan, adında “TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standardı)”, “UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standardı)” veya “IFRS (International Financial Report Standards)” ifadesi yer alan 2006-2015 yılları arasında hazırlanmış ve erişim izni bulunan lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) tezler taranarak elde edilen veriler çeşitli açılardan sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Finansal raporlama standartları alanında yapılabilecek çalışmalarda konu belirleme noktasında yardımcı kaynak olma amacıyla hazırlanan bu araştırma kapsamında 29 üniversitede hazırlanmış olan tezler ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, permitted postgraduated dissertations which are in turkish, english and german were raked through and classified that include “TFRS”, “UFRS” and “IFRS” statements in the headline which belonged to 2006-2015, were reached from National Dissertation Center of Council of Higher Education. In the context of this study, 29 universities has been reached that have postgraduated dissertations on the purpose of creating a supplementary resource in order to determine new dissertation topics in the area of International Financial Report Standards.

Keywords