GÜNLÜK HAYATTA MARUZ KALINAN DOĞAL VE YAPAY RADYASYON KAYNAKLARININ ÖĞRENCİLERİN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ VE KORUNMA ÖNERİLERİ

Author:

Number of pages: 322-335
Year-Number: 2016-4

Abstract

Yaşadığımız çevrede; sağlığımız açısından faydalı olan pek çok unsurun yanında, varlığından haberdar olduğumuz ya da olmadığımız zararlı unsurlarda yer almaktadır. Bu zararlı unsurlardan gözle görülemeyen, koklanılamayan, hissedilemeyen fakat ölçülebilen ve kontrol edilebilen bir tehlike olan radyasyon, farklı yollarla kendini göstermektedir. Doğal ve yapay olmak üzere doğada her daim var olan radyasyona maruz kalmada; ışınlanma dozu, süresi, yaş, maruz kalan dokunun duyarlılığına bağlı olarak yaşam kalitemiz olumlu veya olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu çalışmada; Pınarhisar Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin gün içerisinde; teknolojinin hızla ilerlemesi nedeniyle hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen doğal ve yapay radyasyon kaynaklarına ne kadar maruz kaldıkları, beslenme şekilleri, çevresel farkındalıklar gibi yaşam kalitelerini etkileyen pek çok dış etmen ile ilgili anket çalışması yapılmıştır. Yapılan anket çalışmasından elde edilen sonuçlara göre frekans aralıkları bulunarak radyasyondan korunmada temel olan uzaklık, zaman ve zırh faktörleri hususunda bilgilendirme yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In the environment that we live in, there are many elements which are beneficial for our health. But in the same environment, there are also harmful elements to our health, which we are aware of or unaware of. As one of these harmful elements, radiation which can not be seen, smelled and felt by people but which is measurable and controllable manifests in different ways. The exposure to radiation which is always present in nature in natural or unnatural forms, influences people’s life qualities positively or negatively, depending on irradiation dose and duration, age and the sensitivity of the tissue to radiation. This is a survey that aims to identify various external factors that affect the life qualities of students having education in Pınarhisar Vocational College. These factors consist of the degree of exposure of the students to natural and unnatural radiation sources which have been inevitable parts of students’ daily lives as a result of the improving technology, the diatery patterns of the students and the students’ environmental awaranesses. Range of frequencies have been found as an analysis of the data obtained from the students and information has been given about the factors, that are the bases of radiation protection and that are distance, time and armour shield.

Keywords