TÜRK BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNÜN DIŞ TİCARET YAPISI: SEÇİLMİŞ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Author:

Number of pages: 105-124
Year-Number: 2016-4

Abstract

Beyaz eşya sektörü, önemli imalat sanayi alt sektörlerinden biridir. Bu çalışmanın esas amacı, Türkiye’nin beyaz eşya sektörü dış ticaret yapısını analiz etmektir. Çalışmada 2000-2014 dönemi esas alınmıştır. Çalışmada iki yöntem kullanılmıştır. İlk olarak beyaz eşya sektörünün endüstri-içi ticaret yapısı analiz edilmiştir. İkinci olarak beyaz eşya sektörünün rekabet gücü analiz edilmiştir. Çalışmada sonuç olarak beyaz eşya sektöründe endüstri-içi ticaretin düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca endüstri-içi ticaret düşük kaliteli dikey endüstri-içi ticaret şeklinde gerçekleşmektedir. Rekabet gücü analizi sonucunda ise beyaz eşya sektöründe rekabet gücünün yüksek olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

White goods industry is one of the most important sub-sectors of the manufacturing industry. The main purpose of this study is to analyze the structure of the white goods industry in Turkey's foreign trade. 2000-2014 period was used in this study. Two methods were used in this study. Firstly, intra-industry trade structure of the white goods industry was analyzed. Secondly, competitiveness of the white goods industry was analyzed. As a result, it was seen that intra industry trade is low in white goods industry. Also, intra-industry trade is in the form of low-quality vertical intra-industry trade. As a result of the competitive analysis, it was observed that high competitiveness in the white goods sector.

Keywords