ÇİZGİ FİLMLERDEKİ İMGELERİN ÇOCUK EĞİTİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Author:

Number of pages: 344-358
Year-Number: 2016-4

Abstract

Çocuklarımızın bizim en değerli hazinemizdir. Çocuklarımız eğitmek geleceğe hazırlamak çok önemli olmakla birlikte, çok büyük bir sorumluluk ve dikkat gerektirmektedir. Değişen kent yaşamı ve ailenin yoğun iş temposu; ailelerin çocuklarının üzerindeki bu sorumluluğunu daha da artırmaktadır. Bu sorumluluk ailelerin, çocuklarını eğitmekte kolay ve pratik çözümler aramaya sevk etmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle çözüm yollarından biri olarak aileler, TV ekranları karşısında çocuklarına çizgi film izletmekte bulmuştur. Aileler çocuklarının her ne kadar çizgi film izleyerek güvende olduğunu düşünseler de çizgi filmlerin; olumlu yanlarının olduğu gibi olumsuz yanlarının da olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Olumlu olarak eğiticidir ve aynı zamanda kültürü, yardımlaşma, dayanışma ve sevgi gibi davranış kalıplarını yansıtmaktadır. Olumsuz olarak da; siyasi ve subliminal mesajlarla birlikte; şiddet, saldırganlık ve cinsel imgeleri de vermektedir. Bu çalışmamızda çizgi filmlerdeki imgelerin çocuk eğitimi üzerine etkilerini incelemeye çalışacağız.

Keywords

Abstract

Children are the most valuable treasure of us. Educating and getting them ready for future is so important, besides it includes much responsibility and attention. Changing life style and workload of parents is increasing this responsibility of parents on their children more and more. This responsibility causes finding new simple and practical solutions for growing and educating children. With the developping technology, parents find the solution to have their children watch cartoons on tv. Although parents think about their children on safe while they are watching cartoons,they also have negative effects. In a positive way cartoons are not only educating but also reflects the behavioural patterns as a culture, cooperation, solidarity and love. In a negative way it includes political and subliminal messages and gives children violent, aggressive and sexual images. In this study, we will try to invstigate effects of the cartoon images on child education.

Keywords