KARİYE’DE YOLCULUK-MÜJDE-MUCİZE

Author:

Number of pages: 227-235
Year-Number: 2016-4

Abstract

Bu çalışmada Son Devir Bizans resim sanatında önemli bir yere sahip olan Kariye Müzesi (Khora Kilisesi)’nde narteks bölümündeki mozaiklerin konuları ele alınmaktadır. Narteks mozaikleri Meryem ve İsa’nın yaşamlarına ait sahnelerden oluşan öyküleyici bir çevrime sahiptir. Bu betimlerde yolculuk, müjde ve mucize sahneleri aynı bölümlerde yer almaktadır. Khora narteks mozaiklerinde Son Devir Bizans dini resimlerinin betimlenmesinde yeni bir düzenin uygulanması söz konusudur. Bu çalışmanın amacı Kariye narteks mozaiklerinde ele alınan konular ekseninde Geç Dönem Bizans sanatında yaşanan resimsel değişimin irdelenmesidir.

Keywords

Abstract

In this article, which has an important place in the art of Byzantine painting section of the mosaics in the narthex of the Chora Church are addressed. These mosaics have a narrative cycle of the life of Mary and Jesus. In these depictions, the journey, the annunciation and the miracle is located in the same part of the places. The portrayal of religious images in the Late Byzantine mosaics in narthex of Chora is the realization of a new order for the visual depiction. The aim of this article is examine the change of the pictoral representing in Late Byzantine art through the subjects of Chora’s narthex mosaics.

Keywords