MİKRO KREDİ KULLANIMININ KADINLAR ÜZERİNDEKİ SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ; MERSİN İLİ

Author:

Year-Number: 2016-5
Number of pages: 25-42
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik kalkınma yaklaşımı olarak mikro finans kullanılmaktadır. Mikro finans kuruluşlarının hizmetlerinin büyük kısmını mikro krediler oluşturmaktadır. Mikro kredi, müşterilerinin yaşamında hem ekonomik hem de sosyal değişimler yaratmaktadır. Bu çalışmada mikro kredi kullanımının kadınlar üzerindeki kişisel ve sosyo-ekonomik etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada; Araştırma evreni, Mersin Grameen Bankası Mikro Finans Şubesi’nden mikro kredi kullanan kadınlardır. Mikro kredi kullanan 8 grup (40 kişi) örnek hacmi olarak belirlenmiştir. Mikro krediyi hane geliri düşük, evli ve çoğunlukla ilkokul mezunu kadınların kullandığı belirlenmiştir. Kadınların mikro kredi ile yaptıkları işlerin geleneksel işler ve çalışma mekanlarının ev olduğu saptanmıştır. Ayrıca mikro kredi kullanan kadınların hane gelirinde artış olduğu ve sosyal konumlarında pozitif değişimler olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Micro credit are widely used in economic development and specifically in developing countries. Micro credits constitute a major part of services provided by Micro Finance establishments. Micro credits have proved to have both economic and social impacts on lives of credit users. In this context socio-economic impact of micro credits on women credit users was investigated in this survey. Women using microcredit from Mersin Grameen Bank, Micro Finance branch constituted the survey population of this research. Eight groups (40 persons) were identified as the sample population size. Micro credits were used by low-income, married and generally women with elementary education. Micro loans were found to be used in traditional jobs done at home. It was also found that there was an increase in household income of women using micro loans. Micro credits had also a positive impact on social status of credit users.

Keywords