IRK BİTİG’DE SİMGELERLE AKTARILAN 8 ÖĞRETİ

Author:

Year-Number: 2016-5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Yeni Türk Dili
Number of pages: 63-79
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, bir bilgelik kitabı olan Irk Bitig’de yer alan 3, 10, 18, 42, 45, 47, 53 ve 60’ıncı ırk’ların sembolik anlatımlarla örtükleşmiş öğretileri çözümlenmeye çalışılmıştır. Çözümlenen metinlere anlambilim ve edimbilim düzlemlerinde bakılınca aslında ırk’ların fal ile ilişkili olmadığı, okuruna Türk töresi ve evrensel erdemlerden süzülen mesajlar aktarmaya çalıştığı anlaşılmıştır. Bu çalışma, Irk Bitig’in sakladığı kadim öğretiler evrenine bir giriş denemesidir. Başkaca çalışmalar, öğretilerin çok daha ayrıntılı ve kabul edilebilir metin çözümlemelerini ortaya koyabilir. Bu nedenle, bu çalışmada ortaya konan görüşler mutlak doğruluk düzeyinde değil, araştırılması gereken savlar olarak sunulmuştur. Bu tür çalışmalar, büyük olasılıkla, tarih boyunca Türklerin çeşitli dinlere müntesip olup farklı renklere boyansalar da kadim törelerini kutsal sandık gibi daima belleklerinde ve benliklerinde taşıdıklarını, girdikleri dinlerde bulunan evrensel erdemleri benimseyerek sürdürdüklerini daha açık bir biçimde ortaya çıkaracaktır.

Keywords

Abstract

In the present study, it was tried to analyze virtues of the 3rd, 10th, 18th, 42nd, 45th, 47th, 53rd and 60th Irks mentioned in the Irk Bitig, a wisdom book, which correspond to symbolic narrations. When analyzed texts were considered from the points of semantics and pragmatics, it was realized that “ırks” were not related with fortune; and they were trying to transfer messages to their readers, distilled from Turkic tradition and universal wisdom. This study is a trial to enter universe of archaic teaching hidden by the Irk Bitig. Other studies could reveal more detailed and acceptable decipherments of other teachings. Therefore, opinions presented in this study were given as theories requiring investigation instead of the one with absolute accuracy level. Such studies, quite likely, will unveil clearly that although Turks have changed their colors as they have adopted various faiths along their histories, they inherit their ancient traditions like relic in their memories and self; and maintained universal virtues captured from the faiths they adopted in the history.

Keywords