6102 SAYILI YENİ TTK’YA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2016-5
Number of pages: 96-108
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu madde 329/1’de, ‘anonim şirket sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile sorumlu olup, ortaklarının şirkete karşı sorumlulukları, koydukları sermaye ile sınırlandırılan sermaye şirketi’ olarak tanımlanmaktadır. Yasa’da aynı zamanda sermaye şirketlerinde nakdi ve aynî sermaye ayrımının yapılmış olması sermaye konusunun önemini vurgulamaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan nakdi ve aynî sermaye ayrımı nedeniyle, uygulamalarda aynî sermaye kavramı konusunda birçok soru ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle çalışmada, anonim şirketlerde aynî sermayenin, kuruluş veya sermaye artışında nasıl kullanılabileceği, üzerinde ihtiyati tedbir konulması, muhasebeleştirilmesi, Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi karşısındaki durumu örneklerle detaylı bir şekilde izah edilmiştir.

Keywords

Abstract

The article 329/1 of the New Turkish Commercial Code No 6102 reads, “A Joint Stock Company is defined as a Stock Corporation whose capital is limited and divided into shares and which is limitedly liable to the obligations by its assets and whose partner’s liabilities are limited only to the capital they invested”. Discriminating the capital form as capital in cash and capital in kind in stock companies by law lays emphasize on the capital subject. Due to the discrimination “capital in cash and capital in kind” made in the new Turkish Commercial Code, in applications, there are many questions faced with on the capital in kind conception. Thus, in the study, the fact how the capital in kind can be used in the incorporation or capital increase of the Joint Stock Companies, how to impose an interim injunction, accounting and the status thereof against the Income Tax and the Value Added Tax were described in detail.

Keywords