KALKINMA GÖSTERGELERİ BAKIMINDAN TÜRKİYE’NİN OECD ÜLKELERİ ARASINDAKİ YERİ: İSTATİKSEL BİR ANALİZ

Author:

Year-Number: 2016-5
Number of pages: 13-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’nin OECD (Türkiye, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, ABD, Japonya, Finlandiya, Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Güney Kore, Slovakya, Slovenya, Şili, Estonya, İsrail ) ülkeleri karşısındaki göreli gelişme düzeyi araştırılmıştır. Analiz, Türkiye ile birlikte 33 OECD ülkesi olmak üzere, toplamda 34 ülkeyi kapsamaktadır. Türkiye’nin OECD ülkeleri karşısındaki durumunu belirlemek amacıyla çok değişkenli istatiksel yöntemlerden kümeleme analizi uygulanmış ve analiz sonucunda Türkiye’nin hangi kümede yer aldığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma, hem Türkiye’nin hem de OECD ülkelerinin göreli gelişme düzeyini ortaya koyması bakımından literatürdeki boşluğu doldurmaktadır. Sonuçlar, Türkiye’nin, Meksika ile sosyo-ekonomik göstergeler bakımından benzer özellik gösterdiğini ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

The relative development level of Turkey in comparison with OECD countries (Turkey, Austria, Belgium, Canada, Denmark, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, UK, USA, Japan, Finland, Australia , New Zealand, Mexico, the Czech Republic, Hungary, Poland, South Korea, Slovakia, Slovenia, Chile, Estonia, Israel) has been investigated in this study. Analysis, including 33 OECD countries, along with Turkey, covers 34 countries in total. In order to determine the relative development of Turkey within the OECD multivariate statistical methods of cluster analysis was applied. It is aimed to find out the country groups of Turkey. The study fills the gap in the literature as it shows relative development of both Turkey and the OECD countries. Results have indicated that Turkey shows similar characteristics with Mexico in terms of socio-economic indicators.

Keywords