ERKEN YAŞ MÜZİK EĞİTİMİNDE ‘SUZUKİ ANA DİL METODU’ VE ÖĞRETMEN OLARAK ANNENİN ROLÜ

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 23-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Japon kemancı ve pedagog Shinichi Suzuki’nin yarattığı ve kendi adıyla anılan bu öğretim metodu “Yetenek doğuştan değildir, fiziksel bir problemi olmadığı sürece her çocuk bir enstrüman çalabilir. Yeter ki doğru şekilde ve sevgiyle öğretmeyi bilin.” felsefesi ile gelişmiş ve dünyada en çok kullanılan müzik eğitimi metotlarından biri haline gelmiştir. Suzuki eğitiminin ana fikrinde, çocukların geleceğin yaratıcıları oldukları vardır. Amaç, müzik yoluyla çocukları eğitip onları daha çalışkan, dürüst, paylaşımcı, ülkelerine ve dünyaya yararlı birer birey olarak yetiştirmektir. Bu amacın gerçekleşmesi ise çocukların büyük sanatçılar olmaları düşüncesi ile değil, tüm çocuklara müziği sevdirmek ve müzikle gelen mutluluğu ve kişisel gelişimi bulmaları için yardım etmek düşüncesi ile mümkündür. 1898’de Japonya’da doğan kemancı ve pedagog Shinichi Suzuki, 1921’de keman eğitimi için gittiği Berlin’de, bir yetişkin olarak Almanca konuşmakta çok zorlanmış, çevresindeki küçük çocukların nasıl olup ta bu kadar kolay ve güzel bir şekilde Almanca konuşabildiklerini gözlemlemeye başlamıştır. Bebeklerin konuşmayı öğrenme sürecini inceleyerek bu süreci müzik eğitimine de uygulayabilme düşüncesi böylece oluşmuştur. Keman çalma becerisini kazanabilmek için çocukların ana dillerini nasıl bir yöntemle öğrendiklerinin anlaşılması, bu yöntemi keman çalma becerisi geliştirmek için bir metot olarak kullanmak fikrini ortaya çıkarmıştır. Çocuklara olan büyük sevgisi ve II. Dünya savaşında çocukların yaşadıkları felaketlere bire bir tanık olması, çocukların müzik yoluyla üstün insanlar olarak eğitilerek dünyayı savaşlardan ve felaketlerden kurtarabilecekleri hayalini doğurmuş, bu hayal daha sonra hümanist bir öğretim felsefesi ve yöntemine dönüşmüştür. Müzik becerisi çok küçük yaşlarda gelişir. Aile, özellikle anne küçük çocukların ilk eğitmenidir. Aileler, çocukları için neyin önemli olduğuna ve çocuklarının hangi becerileri kazanmalarını istediklerine karar verirler. Bu becerilerin gelişmesini desteklemek için ise çocuğun çevresinde düzenlemeler yapmalıdırlar. Ana Dil Metodu’nun anneye verdiği rol kuşkusuz tüm erken yaş eğitim metotlarının temel prensibidir. Fakat Suzuki anneyi eğitime titizlikle ve dahice bire bir dahil etmiş ve annenin rolünü daha da öne çıkartmıştır. Anne, çocuğuna müziği sevdirerek öğretmek gibi önemli bir görevi yerine getirmek üzere eğitim sürecinde eğitmen ile birlikte eşit şekilde görev almıştır.

Keywords

Abstract

The Suzuki teaching method was created by Japanese violinist and pedagogue Shinichi Suzuki. The central tenet of his philosophy was that, in the absence of some physical problem, ‘every child can play’. Eventually, it became one of the most popular teaching methods in the world. The main philosophy is that children are the creators of the future. The aim is to educate them through music and raise them as hardworking, honest, generous and happy human beings who are good citizens of their countries and the world. The Suzuki method is not about raising well known artists. It is about helping kids finding happiness and personal growth through music. When Suzuki was in Germany for his education, he started to observe kids speaking German. Even though he, as an adult, had difficulty speaking it, small children quickly learned to speak comfortably. He began to think about the experiences that babies go through in learning to speak, and then worked for many years to adapt this process to violin teaching. In a broader sense, his Mother Tongue Method was also motivated by his experiences during World War II, when he saw the pain and suffering that children experienced. His overriding concern was that children, for whom he had much love, should never have to live through anything like this again. Music skill starts at an early age. The mother, especially, is the first teacher of small kids. Families can decide which skills they want their kids to learn. They may have to make changes to the child’s environment in order the support learning skills. All early age teaching methods give a big role to the mother as a teacher. But Suzuki brought this role to the forefront and made it more rigorous. For such an important mission, not only to teach children music but to teach them to love it, the mother’s role has to be equal to that of the teacher.

Keywords