ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE BARIŞ EĞİTİMİ İÇİN MODEL GELİŞTİRME

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 41-60
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, çokkültürlülük ve barış eğitimi için bir model geliştirmek ve özellikle sosyal bilimlerin kapsamına giren derslerin öğretmenlerini bu modele göre eğitime tabi tutarak, elde edilen sonuçlar üzerinde değerlendirmeler yapmaktır. Bu bağlamda araştırmanın problemini ‘Çokkültürlülük ve barış eğitimi için nasıl bir model geliştirilebilir ve geliştirilen bu modelin etkililiği ne olabilir?’ sorusu teşkil etmektedir. Dolayısıyla araştırmanın yöntemi eylem araştırması olarak planlanmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla literatür çalışmaları yapılmış, uzman görüşlerine başvurulmuş ve ilgili eğitim için üç aşamalı bir model geliştirilmiştir. Çokkültürlülük ve barış eğitimi için geliştirilen bu model Sosyal Bilgiler ve Coğrafya öğretmenliği anabilim dalındaki öğretmen adayları arasından gönüllülük esas alınarak seçilen 20 öğretmen adayı için kullanılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının eğitimleri sırasında kendilerinden yansıtıcı günlük tutmaları istenmiş ve öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen bütün bu veriler içerik analizine tabi tutularak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçları modelin etkililiği açısından tartışılarak değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to develop a model for multiculturalism and peace education. In particular, the study investigate to make assessments on the obtained results by subjecting social sciences teachers according to this model. In this regard, the problem of the research is to investigate ‘How to develop a model for multiculturalism and peace education and what could be the effectiveness of this developed model?’ Therefore, the method of research is planned as action research. Data collection is performed by taking expert opinions, analyzing literature review, and developing a three-stage model for related training. This model which is developed for multiculturalism and peace education is used for 20 teacher candidates who are selected on voluntary basis among the Social Sciences and geography teaching department. A diary of self-reflective were asked to teachers during the training of the teachers while interviews were carried out with students. All obtained data were analyzed and subjected to content analysis. The research results were discussed and evaluated in terms of the effectiveness of the model.

Keywords