KİŞİLİK KURAMLARI İLE SANAT KURAMLARI ARASINDAKİ BAĞ

Author:

Number of pages: 27-36
Year-Number: 2017-8

Abstract

Kişilik kuramları, insanı temel alarak onun kişiliğinin nasıl gelişip şekillendiğini açıklar. Başka bir ifadeyle, kişiliğin gelişmesindeki temel özellikleri ortaya koyarlar. Sanat kuramları ise sanat olgusunun temel öğelerini ele alarak sanatın ne olduğunu ortaya koymaya çalışırlar. Kişilik kuramlarının temel konusu insandır. Sanat söz konusu edildiğinde de temel konu yine insandır. Çünkü sanat, sanatın temel öğeleri arasında etkileşimin söz konusu olduğu noktada yer alır. Dolayısıyla bu etkileşimin olmadığı durumlarda, bir sanat olgusundan bahsedilemez. Bu çalışmada, kişilik kuramları ile sanat kuramları ele alınmış ve bu bağlamda, insan ile sanat arasındaki ilişki ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Humanistic theory explains the development of personality and its formation by putting the human in the center. In other words it sets the basic principles in development of personality and character. On the other hand, artistic theory tries to explain art by dealing with basic elements of it. Human is the main subject in humanistic theory. When we talk about art, the main subject is also the human himself. Because art exists at the point where there is an interaction between the basic principles of it. Therefore, it is not possible to mention about art when this interaction does not exist. This study focuses on humanistic and artistic theory in order to reveal the relationship between human and art.

Keywords