TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜNÜN YABANCILARA BİR FİLM VASITASIYLA ÖĞRETİMİ

Author:

Number of pages: 305-314
Year-Number: 2017-8

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkçeyi yabancı dil olarak çalışan yabancı uyruklu öğrencilere ,Mucize adlı filmden dili destekleyici örnekler sunmaktır. Türk dili ve kültürel deyimleri kullanımı ile birlikte Türk kültürüne dair bazı özellik ve bilgi veren örnekler sunulacaktır. Aktiviteler; film öncesi, film süresinde ve sonrasında olmak üzere üç grupta sunulacaktır. Konuşma beceri ve kelimelerini geliştirmek için gerçek dil ortamında konuşmalar sunulacaktır. Sunulan örneklerle farklı kültürler arasında bir köprü kurulacaktır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to present some language supporting samples through a Turkish film called ‘Mucize’ to foreign students who study Turkish as a foreign language. In the article, examples are presented to show the characteristics and knowledge of Turkish culture supported with the use of Turkish language and cultural sayings. Activities are presented in three categories as pre-viewing, while viewing and post-viewing. There will be dialogues to practice their speaking abilities and enrich their vocabulary with the authentic language. A bridge will be formed between the different cultures with the presented samples in Turkish language.

Keywords