1939 ERZİNCAN DEPREMİ HAKKINDA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Author:

Year-Number: 2017-8
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Number of pages: 1-10
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan merkez olmak üzere doğu ve orta Anadolu bölgesini etkileyen büyük bir deprem felâketi yaşanmıştır. Bu olayın Türkiye’de ve dünyada geniş yankıları olmuştur. Yurt içinden ve yurt dışından geniş kapsamlı yardım faaliyetleri başlamıştır. 1950 yılına kadar bu faaliyetler devam etmiştir. Tarihçiler, jeologlar, mimarlar, psikologlar ve diğer meslek mensupları tarafından bu konu üzerinde pek çok akademik çalışma yapılmıştır. Bu makalede de Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi bütçe görüşmelerinde yer alan bilgiler bir araya getirilerek konu ile ilgili literatüre katkı sağlanmıştır.

Keywords

Abstract

An earthquake happened on 27th December, 1939 in Erzincan and it affected the whole region including all east and mid- Anatolia. The earthquake created a wide reflection both in Turkey and in the world. Afterwards, many aids started to the region from Turkey and abroad. Many scientific studies were carried out on the earhquake by historians, geologists, architects, psychologists and other disipline members. In this article, the discussions made in Turkish Grand Assembly were gathered by using the Assembly newspaper and tried to make contribution to the literature.

Keywords