KONYA-AKŞEHİR’DE RUMELİ FÂTİHİ SÜLEYMÂN PAŞA’NIN KERÎMESİ’NE AİT MEZÂR KİTÂBESİ

Author:

Number of pages: 11-15
Year-Number: 2017-8

Abstract

Şanlı devlete Rumeli topraklarını armağan eden Şehzade Süleyman, 1359'da 43 yaşında iken vefat etmiş ve fethettiği Bolayır'a defnedilmiştir. Ne yazık ki tarihimizde böylesine önemli yeri olan Osmanlı büyüklerinin ahfâdı ve evlâdı hakkında malumat yoktur. Ancak bunlar hakkında bazı mühim bilgileri mezar taşı kitabelerinden öğrenebilmekteyiz. Nitekim Akşehir’de Rumeli Fatihi Şehzâde Süleyman Paşa’nın kızının mezar taşı Kızı Efendized (Efendizâde) Hanım’ın Mezar Taşı Kitâbesi de, bu açıdan büyük önem arz etmektedir. Yüzeysel araştırmalarım sırasında bizzat görmüş olduğum ve tetkik ettiğim bu mezar taşı kitâbesi hakkında Ahmed Tevhîd Efendi de şöyle açıklama yapmaktadır: “Sultan Orhan Gazi’nin mahdûmu Rumeli Fâtihi Şehzâde Süleymân Paşa’nın evlâd ve ahfâdı hakkında henüz tarihî bir kayıt malumum değildi. Sonunda Akşehir’de bulunduğum sırada adı geçen kasabada İmâret Câmii’nin sol tarafında bulunan birkaç kabir taşı nazar-ı dikkatimi celbetmişti.” Yüzeysel araştırmalar arasında yer alan mezar taşları kitâbeleri, gizli kalmış bir takım tarihî bilgileri gün yüzüne çıkarmak bakımından büyük önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

His tomb as one of the guardians of the conqured territories has been visited for ages. His name was always mentioned in history and anthems. Unfortunately, there is not information about children and descendants of Ottoman prominents who have important place in our history. However we can learn some significant information from epitaphs. Thus, The Epitaph of the Daughter Efendized (Efendizade) Hanım of the daughter of Shehzade Suleyman Pasha the conquerer of Rumeli in Akshahr is very important from this aspect. Ahmed Tevfik Efendi makes a statement about this epitaph which i saw in person and examined during my superficial researches: “I have not seen yet any historical recordings about children and descendants of the son of Orhan Gazi Shehzade Suleyman Pasha the conquerer of Rumeli. At last, meanwhile i was at Aksehir a few tombstones standing at the left side of the Imaret Mosque in forenamed town had caught my eyes. “ Epitaphs which are inside superficial researches have a great importance in revealing some kind of hidden historical information.

Keywords