TÜRKİYE’NİN TEKSTİL İHRACATINDAKİ REKABET GÜCÜ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: 1996-2015 DÖNEMİ İÇİN BİR ANALİZ

Author:

Number of pages: 186-203
Year-Number: 2017-8

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’nin 1996’dan 2015’e, tekstil ürünleri ihracatındaki rekabet gücü Vollrath İndeksi kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonucunda Türkiye’nin, SITC 3 dijit sınıflandırmadaki 24 tekstil ürün grubu ihracatının 19’unda rekabet avantajına, kalan diğer 5 ürün grubunda ise rekabet dezavantajına sahip olduğu görülmüştür. Bu da Türkiye’nin tekstil ihracatında, söz konusu ürün gruplarının %79’unda rekabet avantajına, %21’inde ise rekabet dezavantajına sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca Türkiye, rekabet avantajına sahip olduğu 19 ürün grubundan 12’sinde güçlü üstünlüğe, 4’ünde orta derece üstünlüğe ve kalan 3’ünde de zayıf üstünlüğe sahiptir. Türkiye’nin güçlü üstünlüğe sahip olduğu ilk iki grup, 659 kodlu “Halılar ve diğer Yer Kaplamaları” ile 658 kodlu “Dokumaya Elverişli Maddelerden diğer Hazır Eşya ve Takımlar” ürün gruplarıdır. Sonuçlara genel olarak bakıldığında ise, Türkiye’nin rekabet avantajına sahip olduğu ürün gruplarındaki üstünlük katsayılarında, ikinci dönem itibariyle, düşüşler dikkati çekmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, we try to determine Turkey’s export competitiveness in textile products by using the Vollrath Index for the period from 1996 to 2015. Our analysis suggests that Turkey has a competitive advantage in 19 of the export of 24 textile products in the SITC 3 digits classification and a competition disadvantage in the remaining 5 product groups. This finding shows that Turkey has a competitive advantage in 79 per cent of its product groups and a competitive disadvantage in 21 per cent in textile exports. In addition, Turkey has strong superiority in 12 out of 19 product groups with competitive advantage, moderate superiority in 4 and weak superiority in remaining 3. The first two groups that Turkey has a strong superiority are the "Carpets and Floor Coverings etc." (code 659) and the "Made-up articles, wholly or chiefly of textile materials" (code 658). When we look at the results in general, it is noteworthy that the coefficient of competitiveness in the product groups where Turkey has competitive advantage has decreased in the second period of the analysis.

Keywords