ULAŞIM SİSTEMLERİNİN TARIM ARAZİLERİNE ETKİSİNİN COĞRAFİ BİR YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ: PAMUKOVA-GEYVE (SAKARYA) ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 204-217
Year-Number: 2017-8

Abstract

Bu çalışma Sakarya’nın ikinci büyük ovası Pamukova’da yürütülmüştür. Yüksek Hızlı Tren hattı için sahada yapılan kamulaştırma çalışmalarının tarım alanları, tarımsal faaliyetler ve çiftçi gelirleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Kamulaştırmaya bağlı olarak ne kadar tarım arazisinin etkilendiği tespit edilmiş. Bu durumun çiftçinin tarım yapma imkânları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çiftçinin yıllık ekonomik kayıplarının ne oranda olduğu, istimlak bedeli olarak yapılan ödemelerin nerelerde değerlendirildiği ve tarımsal gelecek ile ilgili görüşlerine ulaşılarak, sahanın tarımsal durumu coğrafi bir bakış açısı ile değerlendirilmiştir. Kamulaştırmadan arta kalan tarım arazilerinin ölçek boyutunun küçük olduğu ve tarım topraklarının bütünlüğünün bozulduğu görülmüştür. Ayrıca sahada yapılan çalışmalar sonucunda özellikle gelecek dönem için toprak kaybı (amaç dışı kullanım) yaşanabilecek alanlar da tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study was applied in Pamukova, the second largest plain of Sakarya. The effects of land expropriation studies for the High-speed Train line were examined on agricultural areas, agricultural activities and farmer incomes. It was determined how much agricultural land is affected by expropriation. The effect of this situation on the farming possibilities of the farmer was investigated. The agricultural situation of the area was assessed from a geographical point of view, considering the annual economic losses of the farmer, where the expropriated payments are assessed and by being reached the views on the agricultural future. It was seen that the scale of agricultural land remaining after expropriation is small and the integrity of the agricultural lands is disintegrated. Also, as a result of the studies carried out in the field, areas where potential soil loss (misuse of agricultural land) occurrence were identified especially in the future.

Keywords