KARAPINAR TÜLÜLERİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU

Author:

Year-Number: 2017-8
Number of pages: 84-97
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Binlerce yıl öncesinden yapılmaya başlanmış olan sun’i post görünümündeki dokumalar Türkmenistan’dan Balkanlar’a kadar çeşitli ülke ve bölgelerde yapılmış ve günümüze kadar gelmiştir. Özgün bir grup olan tülü ve benzeri dokumalar, sahip oldukları uzun tarihsel geçmiş, teknik ve malzemeye dayalı farklı yapısal özellikleriyle post görünümlü veya saçaklı dokumalar olarak tanımlanır. Tülüler Anadolu’da daha çok Konya-Karapınar ve çevresine özgü bir tekstil ürünüdür. Çalışmada Karapınar tülülerinin tarihsel süreci, üretim teknikleri, desen özellikleri, kullanılan malzemeler, kullanım alanları açısından araştırmalar yapılmış ve üretilme nedenleri araştırılmıştır. Bölgede tülünün farklı isimlerle adlandırıldığı ve farklı şekillerde gruplandırıldığı tespit edilmiştir. Çalışmanın son aşamasında Karapınar’da ve yakın çevresinde yapılan alan araştırmasının sonuçlarıyla günümüzdeki durumu gözler önüne serilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Thousand of years ago begun imitation lambskin (pelt) from Turkmenistan to the Balkans, it has been made in various countries and regions and has been up to date. An original group Tülü and similar textiles they have long history with different structural features based on technical and material imitation lambskin and fringed textiles are product unique region in Anatolia. Karapınar Tülü has been done in terms of about historical process, production techniques, pattern features , materials used in the research .Karapınar tülü have been usage areas and reasons for their production. During the resource search it was seen that the tülü was named with different names and grouped in different forms. İt was observed it continues at least that the production of tülü field research in Karapınar. Nowadays, due to the unprecedented decrease the people who are producing in and around the region have also been taught by the source.

Keywords