JOHN LOCKE’UN TOLERANS ANLAYIŞINA BİR ELEŞTİRİ

Author:

Number of pages: 281-304
Year-Number: 2017-8

Abstract

John Locke (1632- 1704), Liberalizmin babası ve aynı zamanda siyasal düşünce tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biridir. Liberalizm’in tarihi Locke’dan çok öncesinde dayanmasına karşın Locke’u bu akımın en önemli şahsiyeti kılan şey, onun “ düşünce akımlarını tutarlı bir biçimde” ele almasıdır. Locke, herkesin kendi inancını özgür bir biçimde yaşaması gerektiğini düşünür. O, herhangi bir dini inanca sahip olan herkesin inancını hiçbir baskıya maruz kalmadan yaşayabilmesi gerektiğine inanır. Locke’un yaşadığı dönem itibariyle İngiltere’de muhalif ya da aykırı inançlara yönelik baskı her ne kadar önceki dönemlere göre azalmış olsa da o, toleransa ilişkin düşünceleriyle hem kendi döneminde hem de sonraki dönemlerde büyük bir etki bırakmış nadir şahsiyetlerden biridir. Ancak onun Katoliklere ve Ateistlere tolerans gösterilmemesi gerektiğine ilişkin düşüncesi, bütün insanlara dini tolerans gösterilmesinin zorunluluk olduğuna ait düşüncesiyle bağdaşmamaktadır. Dini tolerans hakkının bütün insanlara verilmemesi gerektiğini savunan bir düşünür olarak Locke, kanaatimizce, kendi düşünceleriyle çelişmektedir. Yazımız, Locke’un tolerans anlayışına bir eleştiri niteliği taşımaktadır. Locke’un toleransa ilişkin düşüncelerinin kendi içerisinde tutarsız olduğunu düşünmekteyiz. Amacımız, bir yandan onun tolerans anlayışını sunmak öte taraftan düşüncelerindeki çelişkileri dile getirip sonunda çözüm sunmaya çalışmaktır.

Keywords

Abstract

John Locke (1632-1704) is the father of liberalism and at the same time one of the most prominent personalities of history of political thought. Despite the fact that liberalism dates back long before Locke, what makes Locke the most important figure of this movement is his "handling of thought currents in a consistent way". Locke accepts that everyone should live their own belief in a free way. Locke believes that anyone having any religious belief can live in accordance with his belief. Although oppression against oppositional or contradictory beliefs decreased in comparision to previous periods, in the period when he lived, In Britain, Locke had a great impact both on his own period and on later periods with respect to toleration. Locke, on the one hand, believed that religious toleration should be shown, however, he, on the other, believed that Catholics and atheists should not be tolerated. In our opinion, Locke contradicted himself in this view. This presentation is a critique of Locke’s Understanding of toleration. We believe that Locke’s thoughts on toleration are inconsistent within itself. Our goal is to present his understanding of toleration on the one hand and to try to present solutions to the contradictions at the end.

Keywords